Gradska džamija Zavidovići

Dobrodošli na moj blog na kojem cu ispisivati hutbe iz Gradske dzamije u Zavidovicima.

30.09.2015.

HIDŽRA DERSI

Između velikog blagdana Bajrama kurbanskog i značajnog događaja povijesnog, Hidžre, nalazimo se. I kurban, koji je jedan od osnovnih sadržaja Bajrama proteklog i Hidžra, koju dočekujemo, praksa je ljudska od čovjekovog prvog koraka na zemlji. Ademovi sinovi žrtvu prinose, Ibrahim a.s., kurban praksom svojom potvrđuje i konačno, Allah dž.š., ga preko Poslanika posljednjeg čovječanstvu naređuje. Hidžru čini Adem a.s., i svi poslanici kasniji do Muhammeda s.a.v.s., a onda Poslanik čovječanstvu poslan nakon što u bajramskim danima na hadždžu oprosnom od Gospodara dobi potvrdu da je vjera usavršena i blagodat upotpunjena, poruči ljudima da poslije Hidžre nema hidžre, već ima namjera, nijjet, borba za njegovu čistoću i iskrenost i ima džihad, neprekidna borba sa sobom i stalno putovanje onamo kuda je Ibrahim a.s., svoju hidžru usmjerio kad je uzviknuo: „Ja se selim onamo kuda mi je moj Gospodar naredio, jer je On uistinu silan i mudar“./Ankebut, 26./ Čovjekova sigurnost je tamo, u propisu vjere. Sigurnost je u kući koja se Islam zove. Ta kuća se temelji na pet stvari. Šehadet joj je temelj i namaz i post i zekat i hadždž. Nema sigurne kuće bez temelja čvrstih, zato i mi uzviknimo riječi Ibrahimove. Recimo; selim se onamo kuda mi je Gospodar moj naredio. Naredio nam je da vjerujemo. „O vjernici, vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje i u Knjigu koju je objavio prije“./Nisa,136./. Naredio je da klanjamo. Ništa nije u Knjizi objavljenoj toliko puta spomenuo i naredio koliko namaz. Uzvikni o robe Božiji riječi Ibrahimove i kreni u kuću spasa, na sigurno kreni. Hidžru učini iz svog života u kojem nema vaktova namaskih i seli se onome što Gospodar naređuje. Uđi u život koji je sedždom ispunjen. U sigurnost uđi, jer izvan Božije zaštite, zaštite nema. Ako učiniš hidžru i namaz kao obavezu prihvatiš, Allah dž.š., će ti biti pomagač, a ti ćeš sve izazove i prepreke životne lakše savladati. Ako sedždi hidžru učiniš, ona će ti biti utvrda koja te od grijeha štiti. Bit će ti zaštita od azaba kaburskog, bit će ti svjetlo ahiretsko. Ona će ti biti ključ kojim ćeš kuću spasa i vječnoga užitka otključati. Iz svakog događaja, propisa i obreda, obaveza je vjerniku pouku crpiti. Iz kurbana smo naučili da je nijjet a ne količina važan. Naučili smo da kurban približava Bogu ali i ljude ljudima. Kurban nam je dersio da brinemo o sebi, da pazimo rodbinu i komšije i da siromaha nikad ne zaboravimo. ŠTA NAM DERSI HIDŽRA? Uči nas da ako su poslanici hidžru činili i nama je zadaća, jer oni su uzor nama. Hidžra nam dersi da naša hidžra nije po formi onakva kakva je poslanička bila. Nije nama nužda napustiti mjesto, prostor, zavičaj da bi nam vjera bila život. Po suštini i sadržaju svaka hidžra pa i naša kojoj je cilj Allahovo zadovoljstvo mora biti poput poslaničke. Samo takva donosi nagradu i uspjeh. Sadržaj i suština takve hidžre je da se ona čini Allahu i Poslaniku Njegovu. Hidžra usmjerena Allahu i Poslaniku jest upravo ona čiji je sadržaj nijjet i džihad. Nijjet, jer je on važniji od djela i borba, jer bez žrtve nema uspjeha. Čist i iskren nijjet je djelo po sebi jer izvori vjere nas uče da kad čovjek naumi učiniti dobro djelo pa ga ne učini piše mu se dobro. Hidžra nam neprekidno dersi da je vjernikov pravac kretanja nužno onim putem na kojem stalno nastoji da Allah s njime bude zadovoljan. Tom zadovoljstvu vjernik sigurno korača ako je čista nijjeta u svakom djelu, u svakom druženju, u svakom poslu. Poslanik je hidžrom donio bratstvo među vjernike. Pobratimio i približio jedne drugima jer samo takvi, spremni da budu jedni uz druge, mogu naprijed. I naša se hidžra u tom smijeru mora upraviti i hitno izliječiti bolest od koje smo i pojedinačno a i kao društvo bolesni. Bolesni smo od vrlo loših međuljudskih odnosa. Bolesni smo od stalnih podmetanja jedni drugima, ismijavanja jedni drugih. Bolesni sm, jer u mnogima stanuje želja da naš brat musliman u životu ne uspije i obraduje nas kad mu se desi zlo. Kurban nas je imao zadaću približiti Bogu i okrenuti nas jedne prema drugima a hidžri je zadaća da to bratstvo među nama učvrsti i zaključi. Kad Allah dž.š., opisuje ljude koji s Poslanikom hidžru čine, za njih kaže da su takvi da daju drugima iako su i sami u potrebi. Moramo čuti ono što nam hidžra dersi, jer mi nažalost uskraćujemo drugima ono što im pripada. Neko će od nas uzeti tri stipendije a neko ni jednu. Neko će uzeti tri komisije i više odbora upravnih a nekom ni marka. Neko će imati i previše a mnogi ni blizu potrebnog. Pripovijest nam kazuje da se Omer r.a., požalio Poslaniku da mu Alija r.a., pri susretu ne naziva selam. Poslanik upita Aliju da li je to istina a Alija mu reče: „Ja sam Poslaniče čuo tebe da si rekao da onome ko prvi nazove selam pripada dvorac u Džennetu. Ja želim da taj dvorac pripadne mome bratu Omeru“. Zašto moramo ders hidžre obavezno čuti? Zato što mi poslije selama i kahve zajedno popivene, odmah jedni protiv drugih pričamo, radimo, tog s kim smo kahvu pili ismijavamo. Eto, od toga moramo bježati i glasno Ibrahimove a.s. riječi uzviknuti: „Selim se onamo kuda mi je Gospodar moj naredio“. Naredio nam je da budemo braća, da se pomažemo da se volimo jer samo takvi bit ćemo spremni od brojnog nam neprijatelja se odbraniti. Hidžra nam dersi da je naša hidžra, i svih ljudi poslije Poslanikove hidžre do dana Sudnjega, džihad. Naša hidžra je borba sa sobom, sa požudom i prohtjevom u nama. Zato brate, glasno i odlučno uzvikni riječi Ibrahimove i seli se onamo kuda Gospodar naš naređuje. Naređuje nam: „O vjernici, pokajte se Allahu iskreno“. /Tahrim, 8/. Do Allaha Uzvišenog neće dostići meso i krv kurbana naših. Njemu Svevišnjem putuje naša iskrenost i bogobojaznost. Do Allahove nagrade nećemo stići bez iskrenosti u našim odnosima i krajnje spremnosti da se međusobno pomažemo i volimo, zato je nužno da slušamo i čujemo ders koji nam hidžra kazuje. Glavna poruka tog dersa je: Hidžra je bratimila muslimane i tako ih snažnim učinila. Takvi snažni, državu napraviše i jakom je i prostranom učiniše. Drugog nam puta nema osim onoga kojim je išao Poslanik i ashabi mu vjerni. Karadawi kaže: „Onaj put koji donio uspjeh prvim muslimanima, put je uspjeha za sve muslimane“. Uzvišeni Bože, pomozi nas, da budemo oni koji su nijjeta čistog i iskrenog i koji su u neprekidnom džihadu sa samim sobom. Amin!.
Gradska džamija Zavidovići.
02.10.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

03.09.2015.

MEKTEB JE FARZ

Allah dž.š., naš Stvoritelj, Dunjaluk nam je za stanište odredio. Ovdje gdje živimo i životni prostor sa nebrojeno mnogo stvorenja Njegovih dijelimo, izazova je mnogo. Mnoge su prepreke na životnom putu našem i stalna je opasnost da posrnemo, padnemo, u bezdan tmine i zablude odemo. Šejtan nas neprekidno vreba. Sretan je kad prepreku na putu životnom ne možemo savladati. Sretan je kad pred izazovima odgovor nemamo. Sretan je kad očaj i beznađe jest naše stanje. Sretan je kad smo mi nesretni. Voli nas, naš Stvoritelj i nije nas ostavio da nespremni ovim svijetom koračamo. Nije nas nenaoružane, neprijatelju prepustio. Allah Uzvišeni je odredio da na ovaj svijet dođemo takvi da ništa ne znamo ali s razumom, sluhom i vidom i mogućnošću da učimo i svaki dan bivamo jači, sposobniji i za život i izazove njegove spremniji. Svakom je narodu Bog Milostivi slao Poslanika, Uputu, pokazivao put kojim će bezbjedno koračati ka cilju konačnom. Svaki je čovjek u prilici, tu Uputu čuti, s njom se upoznati i sebe za životne izazove osposobiti. Složna je ulema naša da ako postoji čovjek do kojeg Uputa nije stigla, ako postoji čovjek koji nije čuo za Objavu i Poslanika, neće biti kriv za svoju stranputicu i zabludu. Mi se, braćo, nećemo moći pravdati da za Uputu, Objavu i Poslanika nismo čuli. Pouzdano znamo da je došla Istina, da je došao Najodabraniji među svim poslanicima i da je došlo Svjetlo koje sija noću kao i danju. Iz onoga što nam je odabrani Poslanik donio učimo da je čovjeku obaveza vjerovati: Allaha, Meleke, Poslanike, Objave, Sudnji dan i Sudbinu. Ova vjera čovjeku korak čvrsne na putu dunjalučkom. Ova vjera čini ga sposobnim savladati prepreke životne. Čovjeku koji ovo usvoji i zna, uvijek je dobro, jer kako kaže Poslanik, vjerniku je uvijek dobro pa i u dobru i u teškoći zahvaljuje. Vjernik zna, da što ga je pogodilo, nije ga moglo zaobići, a što ga je zaobišlo nije ga moglo pogoditi. Da bi i tvoje dijete bilo sposobno životu u susret krenuti, osposobi ga, u mekteb ga upiši i nad njegovim mektebskim obavezama bdij jer postoje životne situacije na koje samo vjera daje odgovor. Zar bi ti uprkos neizmjernoj ljubavi koju prema djeci svojoj imaš, ostavio ih nesposobnim i za život nepripremljenim? Nepripremljeni su ako ne znaju da je Allah vladar svjetova, ako ne znaju da ih Meleki prate ali i čuvaju, ako ne znaju da ih Poslanici Istini zovu ali i Šefaat im nude, ako ne znaju da je Objava svjetlo, ako ne znaju da posljednji Dunjalučki dan nije zadnji već da postoji i Sudnji dan i ako ne znaju da Sudbina, Kader, Božije je određenje i da šta god vjernika potrefi, on Allahu zahvaljuje. Došli smo na Dunjaluk neuki, neznani, fizički slabi i nesposobni. Roditelji se o nama brinu da odrastemo i osnažimo. Nije to jedina i nipošto dovoljna briga da bismo za život bili spremni. Moramo se osnažiti i kako bi šejtanu prokletom mogli odgovoriti i iz našega ga života odstraniti. Poslanik nam donosi Kelime i Šehadet. Uči nas klanjati, postiti, da dijelimo podstiče nas, i ako smo u mogućnosti na hadždž da idemo i tako svojoj ibadetskoj kući krov stavimo. Dragi roditelji bez ovog oružja ne prepuštajte dijete Dunjaluku. A ako ga bez šehadeta i namaza Dunjaluku ostaviš, šejtan će mu vođa biti. U mekteb ga upiši i nad zadaćama mektebskim svakodnevno bdij. Važno ti je to jer to je garancija da će tvoj sin i kćerka biti sposobni izazovima dunjalučkim odgovoriti. Pošalji ih u mekteb da ključ od kuće spasa uzmu. Šehadet je ključ Džennetski. Pošalji ih u mekteb da klanjati nauče, a namaz je štit jedini i pravi od poroka i grijeha. Allah dž.š., to svjedoči kada kaže: „Namaz odvraća od ružnih i ogavnih djela“./Ankebut,45./. Pošalji ih u mekteb, da vrijednost posta spoznaju, da ruke šćipljene ne budu. Mekteb je mjesto odakle roditeljima poslušni i društvu korisni ljudi izlaze. Ono što je Poslanik donio, radi oba svijeta je donio. Treba nam i na Dunjaluku i na Ahiretu. Na ovom svijetu, treba nam da propisima vjere život uredimo a na Ahiretu da zahvalnošću našom, pokornošću, sedždom, zikrom, postom, življenjem vjere, džennetski užitak dokučimo i u njemu se vječno nastanimo. Obavezan je vjernik naučiti propise vjere svoje. Moraš znati kako se abdest uzima i šta ga kvari. Ako ne znaš, kako će te Poslanik po tragovima od abdeseta prepoznati? Moraš znati kako se klanja i šta namaz kvari. Ako ne znaš, kako će ti namaz u kaburu i na Danu suda svjetlo biti? Moraš znati, šta je vrijednost posta, kad započinje a kad prestaje i šta ga kvari? Ako ne znaš, kako ćeš do džennetskih vrata Rejjan dokoračati? Da bi sve to znao, moraš dječače i djevojčice, u mekteb doći i tu propise vjere svoje naučiti i sebe za život na dunjaluku osposobiti. Pravila vjere naše nam kazuju i da roditelje slušamo, s komšijama lijepo živimo, u školi budemo dobri i poslušni. U tim pravilima piše, da starije poštujemo i uvažavamo, da se prema mlađima s puno milosrđa odnosimo. Mekteb nas ovome uči i odgojem nas ukrašava. Pravila vjere naše nam kazuju da je poštenje, iskrenost, pravičnost, susretljivost, spremnost da budemo korisni drugima, obilježje naše, nas koje je Uzvišeni u Knjizi svojoj, muslimanima nazvao. U mektebu se ove osobine stiču i tamo se uči da vjernik ne može bez njih biti potpun vjernik. Cijenjena braćo, vjernik, onaj koji riječ Božiju čuje i slijedi, djecu svoju brižno otprema u školu. Stalo mu je da budu dobri, najbolji i da i na taj način svjedoče svoju pokornost Bogu. Vjernik, koji riječ Božiju čuje i slijedi, djecu svoju brižno otprema u mekteb. Stalo mu je da budu dobri, najbolji i da i na taj način svjedoče svoju pokornost Bogu. Vjernik, koji riječ Božiju čuje i slijedi, neprekidno bdije nad odgojem svoje djece jer zna da će za to odgovarati i zna da ništa bolje ni vrijednije ne može im ostaviti od lijepa odgoja. Samo ako ovom stazom idu, stazom ka školi i mektebu i odgajaju se primjerom svojih odgajatelja, bit će sposobni da dunjalučkom stazom sigurno hode i sve izazove i prepreke savladaju. Kao što nismo zaboravili, ni pomislili da je moguće da izostanu, pa djecu svoju prvog dana ovog mjeseca poslali u školu, ne pomislimo i ne dopustimo da izostanu ni dvanaestog i trinaestog dana ovog mjeseca kada počinje upis u mekteb. Cijenjeni roditelji, oboje je jednako važno. Sama škola, a ni sam mekteb ne čine čovjeka snažnim da šejtanu rekne: NE! Škola i mekteb zajedno šejtana rastužuju i od nas odgone. Uzvišeni Bože, pomozi nas da djecu svoju osposobimo za život ovdje i uporedo s tim sebi, kad kabur nastanimo obezbijedimo da nam sevapi stižu, jer odgojeno dijete, trajno je dobro. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
04.09.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

26.08.2015.

ŠKOLA JE FARZ

Poslanik upozorava sve nas da ćemo kad pred Gospodara našeg stanemo pitani biti: Kako si mladost proveo? Ta mladost,to je značajan, rekao bih najznačajniji period života našeg, jer od proljeća, od sjetve zavisi jesen. Ako se proljeće iskoristi i u zemlju sjeme baci, nadati je se plodu u jesen i mirnoj, spokojnoj zimi. Ako se mladost protrati, ako to vrijeme prođe u ništa, čemu se nadati u životu, i u kakvu budućnost koračati? Na početku smo školske godine. To je izuzetna prilika da se ove Poslanikove opomene o odgovornosti za mladost prisjetimo i da se prisjetimo uputa i savjeta iz izvora naše vjere koje nas tjeraju da budemo aktivni, da učimo i radimo kako bi i sebi i društvu i ummetu sreću i napredak donijeli. Allah dž.š., je prvim riječima upućenim Poslaniku, a preko njega čovječanstvu, naredio da učimo i to u ime Gospodara koji stvara. Naredio nam je da stičemo znanje, ne samo radi bolje plate i života ugodnijeg koji bismo eventualno zahvaljujući tom obrazovanju imali, već da bi bili bolji vjernici i na Božijem putu stabilniji. Allah dž.š., to objašnjava u ajetu kao što je: „Allaha se najviše boje učeni ljudi.“(Fatir 28). Zatim u pitanju: „Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju.“(Zummer 9). I u obećanju: „Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“(Mudžadele 11). Poslanik je lično, i primjerom i riječju stalno podsticao ljude da napreduju, da uče, da stiču znanje i da se u dobru natječu. Još u Mekki, u Erkamovoj kući, od samog početka objave podučavao je ashabe vjeri i njenim propisima. Podučiti se vjeri i propisima njenim je važno, vrlo važno jer vjera dolazi radi oba svijeta. Propisima nam uređuje život i vodi nas spasu. Poslanik kaže: „Kome Allah dž.š., želi dobro, omogući mu razumijevanje vjere.“(Mutefekun alejhi). U Medini je Poslanik na sofi džamijskoj otvorio školu i podučavali su se tu sljedbenici njegovi, ne samo vjeri, već naukama svim. Bila je to škola u kojoj će i zarobljenici Bedra, mušrici mekkanski biti učitelji. Musliman je obavezan, to nam Poslanik kazuje, učiti od svakog i svugdje. „Mudrost, znanje je izgubljena stvar muslimana i gdje god je nađe, uzme je.“(Muslim). To znanje treba ići i u Kinu tražiti govorio je Poslanik i naređivao svakom muslimanu i muslimanki da znanje traži. Nauka, znanje nam omogućava da resurse ovosvjetske ispravno koristimo, da snažni budemo i da nikom osim Stvoritelju ne robujemo. Toliko insistiranja na obrazovanju i toliko pohvala znanju u izvorima vjere nam i jest zato da bi ummet bio ono što treba biti, da bi bio najbolja zajednica ljudi koja naređuje dobro a od zla odvraća. Sad kad novu školsku godinu iščekujemo, nužno je osvrnuti se oko sebe i vidjeti da još uvijek drugi upravljaju s nama i resursima našim raspolažu i da mi za račun tih drugih krv našu proljevamo. Ti, dječače i djevojčice, ti mladiću i djevojko, ne možeš otići i riješiti izbjegličku krizu i zbrinuti stotine hiljada emigranata koji traže spas bježeći iz Sirije, Iraka...Dug ti je prema njima i obaveza prema Bogu i Poslaniku Njegovu prihvatiti se knjige, prihvatiti se posla i biti u svemu dobar, ako je moguće, biti najbolji. Osim dunjalučke ugode ima tu, u sticanju znanja i ahiretske nagrade. Ona treba da nas motivira i vuče naprijed, da nas usmjerava ka knjizi i školi. Poslanik obećava:„Ko krene stazom sticanja znanja, Allah će mu olakšati put u Džennet. Meleki prostiru svoja krila milosti tražiocu znanja, zadovoljni onim što čini. Učenu čovjeku oprost traže i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, čak riba u vodi i mrav u svome skloništu. Prednost učenog vjernika nad neukim pobožnjakom je kao prednost moja nad jednim od vas. Učeni su poslanicima nasljednici. Poslanici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirheme. Ostavili su znanje, pa ko ga uzme, uzeo je najbolje.“(Ebu Davud,Tirmizi) Mi vjerujemo i znamo da Poslanik govori istinu. Potpuno smo ubjeđeni da ćemo za mladost, kako smo je proveli i u šta iskoristili, odgovarati. Za vjernika nema prostora očaju, beznađu, bezvoljnosti. Ne smije vjernik pomisliti da on nije vrijedan, da ne može ništa učiniti i da je nemoćan bilo šta promijeniti. Nikako ne smije sebi dopustiti da neko drugi o njemu brine i da čeka da neko drugi njegove probleme riješava. A mnoge je mladih u redovima našim koji upravo tako razmišljaju i druge krive za svoj neuspjeh. Izlaz vide u odlasku, u bijegu od zavičaja i domovine. Treba znati da je vjerniku obaveza pobjeći od ljenosti, bezvoljnosti, obaveza mu je pobjeći od čekanja, beskonačnog čekanja rješenja i stalnog nadanja boljim vremenima. Jedan je sudija koji sudi na sudu za maloljetnike napisao: „Mi stalno slušamo plač i jadikovke mladih koji pitaju:'Šta da radimo, kuda da idemo? 'Moj odgovor njima je sljedeći:'Idi kući, pokosi travnjak, operi prozore, nauči da kuhaš, napravi splav, nađi neki posao, posjeti bolesnika, uči školske lekcije, a kad sve to završiš, čitaj neku knjigu. Grad u kojem živiš ne duguje ti rekreativno-sportske sadržaje i objekte, a tvoji roditelji nisu dužni da te zabavljaju. Svijet nije dužan da te izdržava, ti si ponešto dužan svijetu. Drugim riječima, odrasti, prestani biti plačljiva beba, probudi se iz svog svijeta snova i maštanja i razvijaj snagu volje a ne snagu želje. Počni se ponašati kao odgovorna osoba. Ti si važan i ti si potreban nekome. Prekasno je da samo sjediš i čekaš na nekoga da uradi nešto, nekad. Nekad je sad, ovaj tren, a taj neko si ti.“ Uzvišeni Bože, učini nas svjesnim važnosti svakog dana kojeg si nam podario. Učini nas svjesnim da ćemo za svaki tren proživljeni odgovarati i biti pitani u šta smo ga iskoristili. AMIN!
Gradska džamija Zavidovići.
28.08.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

19.08.2015.

OSOBINE ONIH KOJE ALLAH VOLI

Privilegija je biti u skupini koju Stvoritelj svjetova voli. Nije teško tu privilegiju sebi priuštiti. Potrebno je osobinama, koje je Svevišnji vjernicima pravim pripisao, okititi se. „Allah dž.š., voli strpljive“ (Ali-Imran 146.) Allah dž.š., nas poziva da sebi namazom i strpljivošću pomognemo. Objašnjava nam da je On na strani strpljivih i da će takve bez računa nagraditi. A šta je ustvari sabur? Sabur je, u dobru ustrajnost. Vjernika krasi ta osobina jer u izvršavanju neredbi Božijih ustrajava i u neprekidnoj je borbi sa neprijateljem svojim otvorenim, šejtanom. Budan je vjernik ustrajno kako ne bi u grijeh i porok zaglibio. Strpljivost je osobina vjernika, jer bez nje nema ustrajnosti u namazu, u postu, u dobročinstvu uopće. Ustrajan je vjernik, svjestan da je ustrajnost najbolja osobina kojom se može okititi. „Reci, vjerujem i u tome ustraj“, poručio je Poslanik sljedbenicima kad je upitan, šta je za vjernika najbolje. „Allah dž.š., voli dobročinitelje (Maide 13.)“. Vjernik je obavezan da iz imana i islama mu, iz uvjerenja i obredske prakse kojoj je odgoj cilj, dosegne granicu dobročinstva, ihsana. Na toj granici vjernik postaje svjestan Allahove sveprisutnosti i tad ni tajno ne čini ono što ne bi činio javno. Ko je najbolji među nama? Najbolji je onaj koji koristi ljudima. Po ovoj poslanikovoj uputi, obaveza nam je svugdje i uvijek biti od koristi okolini i drugima. Vjernik koji je u skupini onih koje Allah voli, čini dobro i na dobro podstiče. Primjerom ponaprije druge na dobro podstiče, a i savjetom i riječju lijepom. U ovoj skupini su oni od čijeg jezika i ruku su mirni drugi ljudi. U ovoj skupini su oni koji se pomažu u dobročinstvu i bogojaznosti a ne u grijehu i neprijateljstvu. U ovoj skupini su oni koje krasi lijep odgoj, poniznost, skromnost, iskrenost, susretljivost.. U ovoj skupini su oni koji su svjesni, stalno svjesni da svaki korak može biti posljednji dunjalučki, te se neprekidno čineći dobro pripremaju za taj tren. „Allah dž.š., voli pravedne“ (Maide 43.). Pravdi teži Islam. Na njoj insistira i stalno podstiče ljude da načine društvo koje će pravedno biti. „Na pravdi počiva i nebo i zemlja“, govorio je Poslanik. Vjerniku koji želi u skupinu koju Allah voli, Poslanik savjetuje: „Jedan sahat pravde vrijedniji je od sedamdeset godina provedenih u dobrovoljnom ibadetu“. Vjernik je društveno angažiran. On se ne sklanja pred izazovima. Vjernik u skladu sa putokazima iz izvora vjere, ulaže krajnji napor da društvo i okruženje, učini mjestom koje će biti mjesto sreće za svakog. Borba za pravdu je u vjeri našoj izuzetno vrijednovana. Suprostaviti se nepravdi, uči nas Poslanik, je najveći džihad. Svi smo pozvani da se za bolje, humanije i pravednije društvo borimo. Da se borimo za društvo u kojem će svako uživati svoje pravo i imati ono što mu pripada. Nema sreće u zajednici u kojoj mala skupina uživa u zadovoljstvu, a većina traga za srećom. Kao vjernici, ozbiljno shvatimo našu obavezu da se za bolje društvo borimo, pogotovo zbog činjenice da sve više mladih, ne samo mladih, odlazi iz Domovine. U prošloj godini, šezdeset osam hiljada našin sugrađana je otišlo. Niko od dobra ne bježi. „Allah dž.š. voli one koji se u Njega uzdaju“ (Ali- Imran 159.) Vjernik nikad ne gubi pouzdanje u svog Gospodara, ali zna da se pouzdati treba i može tek kada iscrpi sve svoje mogućnosti. Čovjek je obdaren razumom, snagom i dati su mu resursi mnogi na korištenje. Kada iscrpi sve svoje mogućnosti u nekom poslu, projektu, na nekom putu, treba se osloniti na Allaha. Allah dž.š. neće ostaviti roba Svoga, bez pomoći. Danas, ummet očekuje da Allah dž.š. riješi nagomilane probleme mu. Moli pomoć da se nevolja otkloni, a nevolja kroz koje ummet prolazi je mnogo. Uprkos molbi, nevolja ne prolazi, ne jenjava, kao da dova ne nailazi na otvorena vrata. Da bi iz njevolje izašli, i sami moramo učiniti ono što Gospodar od nas traži. On, Uzvišeni od nas traži da budemo braća. Pa budimo i bratski se ponašajmo i kao braća živimo pa neće biti kolone očajnika koja mir, sigurnost i koru kruha traži prelazeći hiljade kilometara kako bi do Evrope stigli. Allah dž.š. od nas traži da promovišemo mir, pogotovo mir među sobom. Znamo li mi da je Poslanik rekao da u sukobu dvojice muslimana, oba će u Džehenem. Iz takvog sukoba u kojem obje strane Džehennemu koračaju proizašla je ta kolona očajnih emigranata koji za pomoći vape. Ako želimo u skupinu koju Allah dž.š. voli, mi ćemo tada biti pravi trudbenici na Božijem putu i oni koji se istinski na Allaha oslanjaju. „Allah dž.š. voli one koji se čiste“ (Tewbe 108.) Islam u svim životnim sferama na čistoći insistira. Zahtijeva čistoću tijela, odijela, duše. Insistira na čistoći mjesta na čišćenju imetka od tuđega prava i traži od nas da se tewbom od grijeha čistimo. Želiš li u skupinu koju Allah voli, ti tewbu žurno iskoristi i od grijha se očisti, potom se saburom okiti, dobročinistvu se okreni, za pravdu i bolje društvo se bori i na Allaha dž.š. se iskreno osloni. Uzvišeni Bože, pomozi nas da se svrstamo u skupinu koja Tvoju ljubav zaslužuje.Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
21.08.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

22.07.2015.

ŠTA SU NAMA ŠEHIDI???

Šehidima ne treba Dan, ni Fatiha, ni Jasin, ni hatma im ne treba. Šehidi su vječnost dobili, i to vječnost u kojoj su radosni zbog onog sto u njoj imaju. Biti šehid, to je počast iznimna. To znači u Džennet bez računa ući i u društvo poslanika se uvrstiti. Šehid, ima počasti koje nisu drugima date, a sve zbog veličine žrtve koju učiniše na Božijem putu. Iz hadisa znamo da će oni moliti da budu vraćeni na Dunjaluk, da se opet bore i opet poginu i tako neprekidno. Neizmjerna je i našem razumu nedokučiva nagrada koja njima pripada. Da ne bješe šehida Bedra, ko bi danas sedždu na zemlji činio? Da ne bješe znanih i neznanih u redovima Ummeta, bi li Islam i na zapad i na istok stigao? Da ne bješe spremnih na žrtvu, ko bi zaštitio Poslanika na Uhudu, ko bi spriječio pad Medine na Hendeku? Ko bi svjetlo Istine donio Perziji i Vizantiji? Da ne bješe na žrtvu spremnih, bi li Andalus živio svoje najplodonosnije razdoblje od osmog do samoga kraja petnaestog vijeka? Da ne bješe na žrtvu spremnih, bi li svjetlo vjere obasjalo Konstantinopolis? Da ne bješe ljudi koji žrtvom svojom svjedočiše Istinu, bi li danas bilo Bosne? U našoj zemlji se drugi dan ramazaskog bajrama obilježava kao Dan šehida. Radi koga? Njima, šehidima ne treba Dan, ni Fatiha, ne treba im Jasin, ni hatma. Oni su u Džennetu. Nisu mrtvi, i radosni su zbog onog što su dobili. Ono što im mi nosimo kad im mezarja zijaretimo i što im šaljemo kad ih se kakvom svečanom prigodom tek protokolarno sjetimo, to njima ne treba. Oni imaju ono za čim mi žudimo. Sve džennetske radosti i obećanje da će vječno uživati, imaju. Čak će se i za svoje bližnje na Danu konačnog suda zauzimati. Drugi dan bajrama ramazanskog treba biti posvećen njima. Sjećanju na njih, kako bi mi pokraj spomenika podignuti im u čast i nišana šehidskih uzimali pouku i iznova, neprekidno crpili opomenu. Ti šehidi, to nisu djeca samo njihovih roditelja. Oni su naši. Svih nas su to djeca. Ne braniše oni na Ozrenu, Bliznoj, Dubravici, Lovnici, Vozućoj, na Goraždu, Bihaću, Majevici, oko Sarajeva, samo svoju njivu, samo svoju kuću, samo svoju čeljad. Oni braniše zajedničku nam Domovinu i sve nas u njoj. Braniše i naše majke i sestre, i naše očeve i braću, braniše naše škole, fabrike, naše džamije i džemate, naše ustanove i institucije. Oni, u temelje naše budućnosti i budućnosti naše djece i Domovine nam ugradiše svoje živote. Svaki put na Dan šehida kad vidim kakav je odziv naš na skup na kojem bi trebali opomenu uzeti i iz njega pouku crpiti, pitam se: ŠTA SU NAMA ŠEHIDI??? Osim ovog pitanja u glavi mi se roje i sljedeća: Gdje bi ti bio načelnik, a oni tvoji zamjenici da naša braća šehidi ne odbraniše Kotu 715, da ne oslobodiše Vozuću i Bliznu, da ne spriječiše ulazak neprijatelja preko Dubravice? Kojem javnom preduzeću i kojoj javoj ustanovi bi ti bio direktor, da se žrtvom naših šehida i neustrašivih boraca ne oslobodi Gostović i Kamenica. U kojem bi Općinskom vijeću ti bio vijećnik, u kakvoj ˝Krivaji˝ direktor, šef, poslovođa i radnik, da u grad uđe agresor i pokori ga? U kojoj školi, osnovnoj ili srednoj, bi ti bio nastavnik, profesor i učenik, da šehidi ne odbraniše ovu našu grudu i djeci našoj omogućiše bezbrižno djetinjstvo i školovanje. Iz budžeta, koje općine bi se finansirala tvoja nevladina organizacija da ne odbraniše šehidi našu Opštinu. Eto vas, koliko hoćeš, vas nevladinih udruženja, a sva su, osim časnih izuzetaka postala sama sebi svrha. Gdje bi ti registrovao svoju političku partiju i na kojem bi prostoru djelovao da ne niče iz krvi šehidske sloboda i demokratija? U kojoj bi ti njivi sijao i gdje bi svoju kravu napasao da ti agresor uđe u njivu? U koju bi fabriku ti jutrom ranio i u njoj platu zarađivao da ne bješe odlučne i na žrtvu spremne braće i sestara? Eto ih preko hiljadu na našem spomeniku ispisano, a širom Bosne na spomenicima preko dvije stotine hiljada uklesano je imena šehidskih. Broj nišana njihovih po Bosni posađenih i ne zna se. Zna se, da nema mezarja našeg u kojem nema i šehidski nišan. Zašto je taj nišan drugačiji? Zato što je pod njim ukopan, sin, brat, sestra, otac svih nas. Drugačiji je, upravo zato što ga mi moramo odmah prepoznati i doći kod njega, čuti opomenu i uzeti pouku. Drugog dana Bajrama, u tom Danu šehida, koji nama, a ne šehidima treba, nema nas. Ne vidjesmo tamo one koji udobne fotelje i unosne funkcije od šehida omiraziše. Ne vidjesmo tamo one koje država iz svojih budžeta plaća, a šehidi im to omogućiše. Ne bješe tamo kraj nišana njihovih ni jednog vijećnika, ne vidjesmo tamo skoro nikog. Naša su mezarja pusta u Danu šehida. Zato se pitamo: ŠTA SU NAMA ŠEHIDI??? Ako izađete vi, vi koje je narod izabrao, vi koji o nama odlučujete, vi koji nam djecu i omladinu odgajate i obrazujete, izaći će i narod naš dobri, jer narod gleda šta mu vođe i učeni ljudi rade. Imam Gazali je govorio: „Narod je vladarove vjere“ Na Bajram se obilazi rodbina, on se provodi u porodici, ali se nikako u drugom njegovom danu ne zaboravljaju šehidi jer su i oni naša porodica. Do nišana im i spomenika otiđimo da čujemo njihovu poruku. Govore nam oni: Mi nismo šehidi Islamske zajednice, nismo šehidi jedne, ustvari, nismo ni jedne političke partije šehidi. Mi smo državi našoj temelj i svima vama pripadamo i sve vas, da nas zijaretite pogledamo i da u tišini pokraj nišana naših na slogu i zajedništvo se obavežete. Uzvišeni Bože, učini nas svjesnim veličine njihove žrtve i ne dopusti da ona bude zaboravljena i obezvrijeđena. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
24.07.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

14.07.2015.

VJERNIK U DOBRU USTRAJAVA

Ispratili smo Ramazan. Mlađak mjeseca Ševvala obradovao nas je bajramom. Boraveći u Ramazanu i izvršavajući naredbe Božije mi smo prošli kroz školu u kojoj smo, nadamo se, doživjeli promjenu. Ramazanu to i jeste cilj, da ljude odgaja i mijenja. Ramazan nam je kroz ibadete i svoje sadržaje pokazivao put na kojem se bogobojaznost uveća, a bogobojaznost je garant našeg uspjeha na oba svijeta. Ramazan je bio tu s nama, u našim kućama i životima kako bi nas podstaknuo da svoj život žrtvujemo na putu istine i da svoj imetak ne žalimo na Božijem putu. Sa odlaskom Ramazana, tome putu nije kraj. Prenosi se od Sufjan ibn Abdullaha Es – Sekafija da je rekao: „Allahov poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon toga ne moram više nikoga pitati“? Reče: „Reci, vjerujem u Allaha i u tome ustraj“./Muslim/. Ovaj hadis nam jasno kazuje da s nastupanjem Bajrama putu pokornosti i dobročinstva nije kraj. Nije i ne smije biti kraj jer je obaveza vjernikova ustrajavi u činjenju dobra i biti čvrst naspram šejtanskog zavođenja. Na isti način kako smo posteći odricali se od zore do zalaska sunca onog što nam treba, u svakom danu našeg života se trebamo odricati onog što nam šteti (grijeha) . Biti ustrajan u činjenju dobra i izvršavanju naredbi Božijih znači ne odložiti sedžadu sa dolaskom Bajrama i učiniti je garibom do sljedećeg Ramazana. Ako je Ramazan iza nas, poruke njegove nisu. Ako smo mi bili u Ramazanu onda smo mi s porukama njegovim i kad on prođe. U svakom danu mi uživamo blagodati nebrojene pa smo obavezni u svakom se i zahvaljivati i Gospodaru sedždu činiti. Džamija u Ramazanu mnogima bijaše drugi dom. Hrlili smo džematu žudeći za nagradom i želeći sebi deredžu višu kog Gospodara. Tome putu našeg uzdizanja na stepen veći kod Stvoritelja, nije kraj. I večeras, i sutra, i u svakom danu, ezan zove kući Božijoj, zove na spas, zove džematu i insistira na našem jačanju. Ramazan i poslije ramazana neka nam živi tako što ćemo i sutra i prekosutra i u svakom danu na sabah ustati, namazu u džemat žuriti i čvrstim korakom Allahovom zadovoljstvu koračati. Putu našeg dobročinstva s odlaskom Ramazana nije kraj. Kako smo u Ramazanu dijelili i unesrećene pomagali, zapamtimo da svaki dan, tako nas Poslanik uči, na zemlju silaze dva meleka. Jedan moli za onog koji dijeli da mu uveća imetak, a drugi za onog koji škrtari da mu uskrati. U Ramazanu smo, Bedra i Fetha se sjetili. Obilježili te velike i značajne događaje. Obilježili smo ih s željom da njihove poruke obilježe naš život. Iz Bedra smo naučili da bedr traje. Ta borba je neprekidna jer smo u stalnom sukobu sa šejtanom. Potrebni da poput Poslanika i ashaba koračamo iz pobjede u pobjedu ne bismo smjeli napustiti položaje koje smo u Ramazanu osvojili. Ne napuštaj namaz, džemat, dobročinstvo, ne napuštaj svoju spremnost da se odričeš svjestan da je svaki put do uspjeha popločan odricanjem. U Ramazanu su Objave dolazile čovjeku. Kur'an je ramazanski poklon čovječanstvu. Iz ajeta kur'anskih jasno učimo da bez ustrajnosti u činjenju dobra nema uspjeha. Allah dž.š., kaže: „Oni koji govore; Gospodar naš je Allah i u tome ustrajavaju, njima dolaze meleki i govore:“Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan“. /Fussilet,30/ Uzvišeni Bože molimo te , ramazanske ibadete nam ukabuli i pomozi nam da budemo ustrajni na Tvom putu.Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
17.07.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

08.07.2015.

GENOCID, TRAJNA OPOMENA

Džemata teravijskih u Bosni ima mnogo. Postoje veći i manji. Postoje teravih džemati od nekoliko klanjača i od nekoliko hiljada klanjača. Teravih namaz se osim u džamijama i mesdžidima klanja i u privatnim kućama i drugim, za to prigodnim prostorima. Klanja se i na musalli potočarskog Memorijalnog centra. To je jedan sasvim poseban džemat. Najveći je to teravih džemat u našoj domovini. Tu je do sada ukopano 6241 naše braće i sestara, a svaki četrnaesti među njima je dijete. Sutra će im se pridružiti još njih 136. Nakon sutrašnje dženaze u ovom džematu potočarskom bit će 440 maloljetnika. Mi znamo, iz objave učimo, da su ti ljudi koji potočarski džemat čine živi. Allah dž.š. kaže da su šehidi živi i kod Gospodara svoga radosni zbog onoga što su kao nagradu dobili. Dvadeset je godina od počinjenog genocida i svakog jedanaestog jula se taj džemat u Potočarima poveća za nekoliko hiljada ljudi, braće i sestara koji mezarja zijarete, koji idu pouku uzeti, idu čuti, šta im vječno živi potočarski džemat poručuje. Allah dž.š., je naredio da se užeta Njegova držimo i da se nikako ne razjedinjujemo. Naredio nam je džemat. Mi, pod pojmom džemat često poimamo samo naše džematsko okupljanje i pod tim pojmom podrazumijevamo broj kuća, domaćinstava koja se ujedinjuju u osnovnu i najnižu organizacijsku formu u Islamskoj zajednici. Živi potočarski džemat nam poručuje da džemat nije i ne smije biti samo povremeno okupljanje i zajedničko klanjanje. Džemat je život svakodnevni. Želite li biti jaki i zaštititi sebe i našu djecu od novih zala, pokolja i genocida, džemat je put. Bez džemata i zajedništva nema sigurnosti. Želite li Božiju milost i pomoć, džemat je put. Nad džematom i sa džematom je ta milost Svevišnjeg. U razjedinjavanju, u sukobima, svađi i neslozi je kazna i propast. Potočarski šehidi, poredani u safove najvećeg bosanskog džemata nam poručuju, da kao što se u namazu u safove redamo i u njima zbijamo, tako u svim životnim situacijama i akcijama, moramo. Moramo biti jedan uz drugog i jedan za drugog. Braća ste, opominju nas, potočarska braća. Pomagati se u dobru i bogobojaznosti, morate. Ne izdajite emanet koji ste od nas preuzeli tako što ćete se u zlu i neprijateljstvu pomagati, što ćete jedni protiv drugih spletkariti i neprijatelju koji nas od porodica razdvoji, a neke porodice ovdje čitave smjesti, otvoriti vrata na koja će slobodno ući i rušiti vašu i našu kuću, Bosnu. Džemat, u koji se u Ramazanu i izvan njega vi okupljate, to je braćo, kazuju nam potočarska braća, sredstvo, nipošto cilj. U džematu se podstičemo na jedinstvo. Učimo biti jedan uz drugog, a cilj islamu jeste da budemo jedan uz drugog kao cigle u zidu, da budemo zajednica u svim prilikama, u radosti i tuzi, u veselju i nesreći. .. U safovima potočarskog džemata ima i djedova i nana. Ubijeni su samo zato što šehadet svjedočiše. Sutra se u tu, za nas svetu zemlju, ukopaje Smajlović Jusuf ubijen u 75. godini života. Prije njega su tu ukopani brojni koji ničim, nikog nisu ugrozili, niti su mogli. Iz safa tog najvećeg bosanskog džemata nam poručuju da je džemat kojem islam teži, onaj izvan džamije. Džemat je briga o bratu i sestri a džamijski džemat je put do tog izvandžamijskog džemata. U našim selima i mahalama žive stari i iznemogli. Pitamo vas mi iz Potočara, ko brine o njima? Znamo kao i vi da je u našem društvu slaba briga o iznemoglim, starim i siromašnim. Kakav je to džemat u vas, pitaju nas, raziđete se iz džamije a nije vas briga da li je neko u komšiluku gladan. Ne bi se smjelo desiti, vi to braćo znate, da musliman zaspi sit a komšija mu gladan. Kakav je to pripadnik džemata, a ne vodi brigu o ocu, majci, bratu, komšiji? Gdje ste izgubili onaj naš islamski propis i bosanski adet da se o roditeljima, bratu i komšiji brine? Mi vas opominjemo danas, sa ovoga velikog skupa i iz ovog velikog džemata: Ako se ne budete voljeli i međusobno pomagali, ako ne budete živjeli džemat u svakodnevnici, ako ne budete jedinstveni u politici, složni u ekonomiji i u svim životnim sferama zajedno, ko će vas od zla i nesreće zaštititi, i našim mezarima mir obezbijediti? U našim ramazanskim džematima, u džamijama i mesdžidima, ima hvala Allahu, dječaka i djevojčica, mladića i djevojaka, ima, kako mi to volimo reći, omladine. Nažalost, mnogo je omladine u vječnom džematu potočarskom. Omladina tim džematom dominira. Maloljetnika je tu puno. Evo sutra će biti ukopani i džematu se najvećem pridružiti još 18 maloljetnika, osam ih je imalo samo šesnaest kad su ubijeni a pridružit će im se i najmlađi među njima, šesnaestogodišnji Mehić Hamed. Ti potočarski mladići poručuju svima. O omladino, morate voditi ozbiljnu brigu, udružite se i pomozite svakog ko želi i može da se školuje. Pomozite svakog da se obrazuje jer je naša snaga u znanju. Ne dopustite da talenti bosanski propadaju i koljaču našem i onome koji je to klanje mirno promatrao, sluge budu. Džemat je braćo moja draga kad se udružimo i napravimo fond iz kojeg ćemo pomoći našu djecu da budu naša snaga, da budu naša sigurnost tako što će važna mjesta u državi i po svijetu zauzimati, mjesta gdje se odlučuje. Ne dopustite da drugi odlučuju za nas. Poručuju mladići iz safa potočarskog, mladićima u našim safovima. Budite džemat, ne samo ramazanski, ne samo džumanski! Budite džemat, udružite se u selima i gradovima i te gradove i sela očistite, budite primjer u svemu. Uredite svoje zavičaje i naselja, vi to možete ujedinjeni i složni. Vi ste naša snaga. Samo ujedinjeni ste snaga. Mi smo živote dali za naše i vaše zavičaje. Vi dajte znanje, trud, dajte zajedništvo. Ne dopustite da su avlije tuđe, da su mezarja tuđa, da su sela i gradovi tuđi, uređeniji od naših. Zar ste zaboravili braćo naša živa, pitaju potočarski mladići koji su vječno živi, da je islam vjera reda, urednosti, čistoće. Niste džemat ako se raziđete kad iz džamije, sa namaza, sa džume, sa teravije izađete, a niste se dogovorili kako očistiti oko džamije, kako pokositi mezarje, kako pomoći ugroženom u selu, kako zbrinuti ugroženog, kako naći sredstva i pomoći siromašnog studenta, učenika... U Ramazanu su svi naši džemati uvećani, brojniji su. Klanjajući teraviju pod krovom potočarske musalle, Bosna formira i ima najveći teravih džemat u regiji. Nisu ti džemati tu, da bi kratko trajali i na Bajram se raspustili. Oni su tu da bi ostali, da bi se duh džemata uvukao u naše biće, u naše živote, u svakodnevnicu našu i da bi džemat živjeli, jer je taj živi džemat, stvarni, istinski, islamski džemat. Statistika kaže da u Bosni ima preko hiljadu džemata. Ima preko hiljadu organiziranih zajednica koje su osnovna forma organizacije u našoj Zajednici i koje okupljaju ljude oko ezana i džamije. Imamo preko hiljadu džemata, a nemamo zajedištva. Zato mi danas, svi zajedno pitamo, danas kad čitav svijet obilježava dvadesetu godišnjicu genocida nad nama, gdje nestade džemat? Gdje nestade naša sloga i zajedništvo koje živješe naši preci i koji zahvaljujući baš toj džematskoj snazi kroz vjekove odbraniše Bosnu i nas u njoj. U nas je džemat danas postao tolika forma, da jednog siromaha u selu ne možemo zbrinuti, da selo čitavo jednu vakufsku kuću ne može napraviti, da su vakufske njive i mezarja naša zapuštena i ostavljena. Naš je džemat danas tolika forma da on čim se selam na namazu preda više i ne postoji. Jusuf i Hamed i sve potočarske džematlije koji pod bijelim šehidskim nišanima obitavaju, poručuju: Ako se ne okrenete džematu, nema vama, a ni nama mira i sigurnosti.Uzdajte se u sebe i svoju snagu i ne okrećite se uzalud istoku i zapadu jer vam od tamo rješenje naših problema neće stići.U džematu je naša snaga, s njim je milost Božija. Ne gubite snagu braćo i ne bježite od milosti Božije, razjedinjujući se, i bespotrebno se dijeleći! Molimo te Bože, u čvrste safove nas zbij i džemat naš ojačaj.Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
10.07.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

01.07.2015.

KO JE DANAS NA BEDRU???

Šesnaesti je ramazan. U danu današnjem a godine hidžretske druge, Poslanik i ashabi mu zauzeše izvore Bedra. Sebi iza leđa ih ostaviše kako bi mušricima nedostupni bili i tako stratešku prednost ostvariše. U noći koja slijedi Poslanik neumorno moli, Gospodaru svome se obraća riječima: „Gospodaru, ako sutra ova skupina vjernika poražena bude, ko će ti na zemlji sedždu činiti“? Allah dž.š., je u srca vjernika smiraj dao i kišom blagodarnom korak im u boju učvrstio. Nevjernika, iako bijaše više Allah dž.š., u srca njihova strah useli, a u vjernička smiraj, sigurnost, puzdanost. Poslanik i ashabi nisu željeli bitku ali nisu se ni pred izazovom povukli. Uvijek su u svemu postupali tako da daju od sebe sve što mogu a potom bi se na Allaha oslonuli. Ovdje na Bedru, Allah dž.š., im je poslao pet hiljada meleka da ih pomognu. Svojim odnosom prema obavezama i ustarjnošću svojom u dobru, zaslužili su da ih Allah dž.š., ne prepusti krvožednom neprijatelju. Trijumf vjernički je bio neizbježan. Ko je drugi na Bedru mogao pobijediti do muslimani? Učinili su sve što su mogli i u boj za din krenuli spremni na veliku, najveću žrtvu. Smrt im je bila draža od života ali nisu u nju srljali. Živjeli su za islam ali i branili ga kad je trebalo životima svojim. Danas ove 1436. godine hidžretske kad se Bedra i njegovih poruka sjećamo i na veliku bitku uspomene evociramo, na sve strane diljem svijeta islamskog se gine, ubija,progoni, muči, ruši, pali, siluje...Koliko dnevno pogine onih koji sa šehadetom u srcu žive, to danas samo Svevišnji zna. Porazna je spoznaja da ta naša braća bivaju ubijeni od također braće naše. To što se događa u Siriji, Iraku, Libiji, Jemenu, Somaliji, Nigeriji..., daleko je od poruka Bedra. Niko od njih nije na Bedru. Na Bedru su se sukobila dva koncepta, vjera i nevjera, tewhid i mnogoboštvo. Sukobio se red i nered, svjetlo i mrak. Na Bedru se riječ Božija suprotsavila šejtanskom zovu. Svi koji danas od muslimana nose oružje i pucaju u drugu starnu, pucaju u muslimane to čine s bedranskim pokličem. Allahovo ime spominju. Allah je najveći, kliču, a nisu na Bedru. Niko od njih nije na Bedru. Nisu ni blizu poruka Bedra. Oni ustavri te poruke uopće ne razumiju. Na Bedru se nisu sukobili muhadžiri i ensarije, već zajedno su se borili protiv zajedničkog neprijatelja. Danas su sukobljeni muslimani i muslimani, ovo pleme protiv onog plemena, iz ove džamije ide se ubiti braću u onoj džamiji, a neprijatelj zajednički spokojno trlja ruke i uživa u našoj nezrelosti i od Poslanikovog puta udaljenosti. Danas, kada na bedransku bitku evociramo uspomene i poruka njenih se želimo sjetiti pitamo se : KO JE DANAS NA BEDRU??? Danas bi braćo u Iraku i Siriji na Bedru bio onaj ko bi uspostavio mir i izgradio poredak. Na Bedru bi bio onaj ko bi izbjegle vratio domu svom, ko bi unesrećene od patnje spasio. Poruka Bedra je obrazovanje. Svi znamo da zarobljenici bedranski opismenjavaju našu djecu u Medini. Bedr je danas opismeniti tu našu djecu. U toj Siriji i Iraku danas kada se Bedra sjećamo dvanaest miliona djece ne pohađa školu. Šta bi nam Poslanik rekao? Hej ti koji kad u brata pucaš i Allahu ekber uzvikuješ, pitaš li se šta bi ti Poslanik rekao? Ti uzvikuješ ime Gospodara koji je „IKRE“ ljudima rekao, a ti ubijaš učenike, zatvaraš škole, uništavaš ummetu budućnost. Sticati znanje i biti konkurentan neprijatelju na svakom polju, to je danas Bedr. Otići na fakultet, a ne u Siriju, to bi obradovalo našeg Poslanika, a tebe bi u ljude, učesnike Bedra upisalo. U samo jednoj pokrajini u Afganistanu četiri stotine hiljada djevojaka ne pohađa škole u kojima se uči matematika, sociologija, biologija... One idu u škole u kojima se uči samo Kur'an. Poslanik je i ashabi njegovi znali Kur'an i mogli su djecu medinsku tome najbolje podučiti, i podučili su ih. Ali to nije bilo dovoljno. Doveo je Poslanik zarobljenike, neprijatelje svoje, da tu našu djecu uče i matematici i biologiji i geografiji, jer kako ćeš se boriti protiv pismenijeg neprijatelja osim da mu budeš u svemu ravan, pa i bolji od njega. Škola je i knjiga danas Bedr. Na Bedru je danas širom svijeta, a i u zemlji našoj, onaj ko otvori radno mjesto i zbrine jednog mladog čovjeka. Na Bedru je danas onaj ko omogući našim i širom svijeta islamskog mladićima i djevojkama da se žene i udaju i porodice zasnivaju. Na Bedru je onaj ko čini sve da sebe radom vlastitim obezbijedi. Ničiji Bedr danas nije nositi pušku sirijskom, iračkom ili jemenskom zemljom. Bedr je sa plugom i motikom u ruci na njivi tvojoj. Od tolike plodne zemlje u dolinama Nila, Eufrata, Tigrisa, Bosne, Save,Drine, zbog nerazumijevanja poruka naše vjere mi od tuđe pomoći živimo. Ponosni sljedbeniče Pejgamberov, pripadniče ummeta islamskog, pogledaj se u ogledalo i vidi, vidiš li Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju, vidiš li složne muhadžire i ensarije sa Bedra koji islamu služe a ne neprijatelju njegovom. Danas, kada se bedranske bitke sjećamo i uspomene na nju evociramo, uzvikujemo: na Bedru je danas onaj ko ovim mladim ljudima širom svijeta objasni šta je život stvarno? Ko im predstavi vrijednosti univerzane i u srce im usadi želju za uspjehom na oba svijeta, on je na Bedru. Ko ih iz krize identiteta povede spoznaji i putu pravom. Ko im objasni da se ne treba tetovirati, bušiti uši, noseve i obrve da bi bili napredni i kulturni, on je na Bedru.Ko im objasni da nije nužno pustiti bradu i skratiti hlače i biti protiv tradicije svoga naroda da bi bio na pravom putu i on je na Bedru. Na Bedru je danas onaj ko neumorno radi na zbližavanju ljudi, jedne s drugima upoznaje i odagnava strah jednih od drugih. Nije misija ni zadaća ni jedne vjere da svoje zavađa sa drugima. Svi su tu kako bi, objave tako uče, živjeli sreću u pokornosti Bogu i životom svojim zaslužili spas vječni. Hej svijete islamski, ummete Pejgamberov, pogledaj se u ogledalo, zagledaj se u sebe. Ne zatvaraj oči! Pogledaj tu kolonu unesrećenih koji mjesecima putuju, pješače, traže i sanjaju sreću na ulicama Minhena, Londona, Pariza, Beča... Na tom putu ka spasu mnogi umiru. Poniženi su jer niko ih ne želi i sve granice se pred njima zatvaraju. Zamisli brate muslimanu, ti koji se danas bedranskih poruka sjećaš, da ta naša braća unesrećena ne nalaze sreću na ulicama Bagdada, toj nekad prijestonici znanja, kulture i napretka. Da ti ljudi bježe sa ulica Damaska i Halepa, tih dragulja civilizacije i naše prošlosti slavne. Zamisli, da oni ne traže sreću na ulicama Kaira, Amana, Bengazija, Tripolija, oni ne žele stići u Mekku i Medinu već u Budimpeštu i Berlin. Ummete Pejgamberov, izađi na Bedr! Vrati se izvorima vjere svoje i sa tih čistih izvora, objavom i sunnetom se napoji i nahrani, i obrazuj se, radi, gradi, uređuj, posveti se odgoju i obrazovanju djece i mladih. Čvrsto stani na branik islamskih vrijednosti koje se odslikavaju u porodici, u džematu, u zajedništvu, u slozi, u čistoći, u pravednosti, u socijalnoj ravnoteži... Sve drugo, danas nije Bedr. U noći uoči Bedra evo nas Gospodaru. Kao što Poslanik u šatoru svom u toj noći moli: „Pomozi nas da bi ti imao ko sedždu činiti“, mi Te molimo, pomozi nas i ujedini da bi Ti mogli u miru sedždu činiti .Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
03.07.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

24.06.2015.

IZMEĐU RAHMETA I MAGFIRETA

Deveti je Ramazan. Iskoračujemo iz prve u drugu ramazansku trećinu. Na granici smo između Rahmeta i Magfireta. I jedno i drugo, i milost Božiju i oprost Njegov, čovjek treba. Milost Božija obuhvata sva stvorenja. On Uzvišeni kaže: „A milost Moja obuhvaća sve, daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali“./Al –A'raf,156./. Milost Svoju, Uzvišeni je podijelio na stotinu dijelova. Samo je jedan dio spustio na Dunjaluk. Iz tog jednog dijela milosti Božije, sva je samilost i pažnja među stvorenjima Njegovim. Ostale dijelove milosti Svoje, On je Uzvišeni ostavio za Ahiret. Tamo će je dati onima koji se grijeha klonu, zekat daju i u dokaze Njegove vjeruju. U ramazanu, prvih deset dana su rahmetom Božijim ispunjeni. Taj rahmet Božiji potrebuju svi ljudi a posebno će za njim žuditi na Ahiretu jer se samo milošću Božijom može u Džennet ući. Neki je pobožnjak, bilježi se, na pustom ostrvu u pokornosti živio pet stotina godina. Molio je Stvoritelja da na sedždi umre i umro je. Kad je pred Gospodara svjetova došao, presuđeno mu je da u Džennet uđe milošću Njegovom. Čovjek kakav jeste „ZALUMEN DŽEHULA“, nasilan prema sebi i neznalica, odbi i zatraži da se u Džennet zaslugama svojim nastani. A kad mu izvagaše zasluge i uporediše sa blagodatima koje uživa ni za očni vid se ne bješe odužio. Ramazan je prava prilika da se prenemo iz sna, da se opomenemo i na djelo potaknemo. U ramazanu je ljudima objava dolazila, ne samo Kur'an. Iz izvora vjere znamo da su i Tevrat i Zebur i Indžil u ramazanu ljudima došli. Ramazan je posebno vrijeme i prilika kad se ljudske duše otvaraju i bivaju spremnije ajete kur'anske slušati i znakove Božije čitati. Iz tih ajeta čitamo da čovjek u svakom danu svoga života treba za milošću Božijom tragati i truditi se da je stekne. Čovjek, vjernik ne bi smio gubiti vrijeme jer ko zna kad je edžel? Ne bi smio ogdađati činjenje dobrih djela jer ko zna kad će Azrail po dušu našu doći? Ne bi smio življenje vjere svoditi samo na neke godišnje periode kakav je Ramazan. I ramazanskim danima, i danima svim u godini i životu našem, Uzvišeni se kune i opominje nas da je čovjek na gubitku ako ne vjeruje i dobra djela ne čini. Snagom i ljepotom Ramazana nadahnuti i osnaženi, budimo odlučni u traganju za milošću Božijom i držimo se namaza, poruka posta se držimo, iz imetaka naših dijelimo i na svakom mjestu nastojmo dobro djelo učiniti jer je to jedini put koji vodi na sigurno mjesto, u hlad Božije milosti. Iz prve, rahmetove trećine, ukoračujemo u drugu, magfiretovu. Oprost, i to čovjek treba jer griješnik je on. Svaki je čovjek griješnik i svaki se treba tewbi okrenuti i od Gospodara svoga oprost tražiti. Naš voljeni Poslanik je, tako se bilježi, i po stotinu puta dnevno istigfar molio. Nama se obratio riječima: „O ljudi, pokajte se i oprost tražite. Ja se svaki dan kajem Gospodaru svome i po stotinu puta“. /Muslim/. Allah dž.š., čeka tvoju tewbu, obećava da će oprostiti svima koji Mu se iskreno povjere i obrate. On Uzvišeni kaže: „O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i On je milostiv“./Zumer,53./. Kako obećava oprost onima koji se na vrijeme i iskreno Njemu obrate, On Uzvišeni opominje da nema oprosta onima koji zadnje trenutke životne čekaju i koji u znakove Njegove ne vjeruju. Kaže: „Uzaludno je kajanje onih koji grijehe čine, a koji kad se nekom od njih smrt približi govore:'Sad se zaista kajem', a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili“./Nisa,18/. Deset ramazanskih dana u koje ukoračujemo, posebna su prilika za tewbu. Za razliku od ostalih dana u godini, oni su magfiretom, spremnosti našeg Gospodara na oprost, ispunjeni potpuno. Svedi račun sa sobom i iskreno se pokaj. Ovi poslanikovi hadisi snažno nas podstiču na to. On s.a.v.s., kaže: „Pokajnik za grijehe je kao onaj koji nema grijehe“. /Taberani/. Zatim kaže: „Svaki je čovjek griješnik, a najbolji su oni koji se kaju“./Daremi/. Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik rekao: „Allah dž.š., se više obraduje tewbi pokajnika, nego što se vi obradujete kada nađete izgubljenu devu u pustinji“./Muttefekun alejhi/. Tewbom iskrenom, istigfarom iz srca, obradujmo Gospodara našeg u ovoj Njegovim oprostom ispunjenoj ramazanskoj trećini, kako bi On Uzvišeni obradovao nas milošću Svojom kad se s Njim na Ahiretu susrenemo. Sve jedno je, robe Božiji koliko si duboko u grijeh zagazio. Nisi bez nade. Zar ne kaže Svevišnji: „Ne gubite nadu u Božiju milost“. Nemoj poslije ramazana smotati sedžadu u seharu i eto ti milosti Božije. Nemoj poslije ramazana zaboraviti put ka džamiji i eto ti milosti Božije. Nemoj poslije ramazana zaboraviti braću i sestre u nevolji i eto ti milosti Božije. Ne vraćaj se grijehu od kojeg te ramazan udaljio i eto ti milosti Božije. Uzvišeni Bože, otvori nam vrata Svog oprosta i obaspi nas Tvojom neizmjernom milošću. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
26.06.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

11.06.2015.

RAMAZANU, BOGOBOJAZNOST NAM OJAČAJ!

Dolazi nam Ramazan. Donosi darova mnogo, a jedan je poseban. Ramazan je mjesec posta a postu je cilj da nam bogobojaznost ojača. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, propisuje vam se post kao što je i onima prije vas propisan bio da biste bogobojazni bili“./Bekare,183./. Bogobojaznost krasi vjernika, ona ga na dobročinstvo podstiče i od grijeha štiti. Kroz aktivnosti ramazanske, Allah dž.š., od nas očekuje da tu bogobojaznost uvećamo i sebe u svakom smislu mijenjamo. Da se mijenjamo, tako što ćemo biti spremniji na više žrtve na putu dobra i biti odlučniji u borbi sa šejtanom i od grijeha dalje. Hoće li se naše, u Ramazanu, vrijeme provedeno svesti samo na ustaljene ramazanske aktivnosti bez ikakve promjene u nama? To je pitanje koje postavljamo danas, kad Ramazan, taj blagodatima ispunjen mjesec, iščekujemo. Znam, to je i do sada praksa bila, bit će nas više na sabah namazu i na namazima drugim. Pobožno ćemo slušati učenje Kur'ana na našim mukabelskim druženjima. Žurit ćemo u taj posebni ramazanski, teravijski džemat i bit ćemo spremni za njega se žrtvovati makar bio i kasno. Postit ćemo, od jela, pića i drugih tjelesnih užitaka ćemo se u ovim vrelim, dugim, ljetnim danima ustezati. Ali pravo je pitanje; hoće li naše društvo poslije Ramazan ostati isto? Hoćemo li ti i ja poslije Ramazana biti isti kao i prije njega? Hoće li naše ponašanje, ramazanskim sadržajima potaknuto, biti promijenjeno i hoćemo li Ramazanu zahvaljujući biti, Allahu dž.š., i Poslaniku Njegovu bliže? Naš veliki mislilac, učenjak i alim, razmišljajući o ljudima, o vjeri i vjernicima, o našem stanju piše: „Kad je riječ o vjeri, ljude obično dijelimo na one koji vjeruju i one koji ne vjeruju. Primjećujemo da je ova podjela površna i odveć pojednostavljena. U njoj je izostala treća, daleko najbrojnija skupina. To su oni koji sebe smatraju vjernicima, tako se deklariraju, a koji ustvari ne pripadaju vjeri. Oni čak klanjaju, praznuju praznike, pridržavaju se pojedinih vjerskih adeta i simbola, ali oni su isti oni koji iz straha prvi bježe sa bojnog polja, sasvim hladnokrvo varaju u trgovini, čiste savjesti žive na račun tuđega rada, piju i provode se, strašljivo čuvaju svoje živote, imetke i položaje kao da će hiljadu godina živjeti, ili se ropski i podanički uvlače pod kožu moćnijem od sebe. Strah je dominirajuća karakteristika ovih ljudi, strah za svoj život, za imetak, za položaj, mjesto ili naklonost vlasti ili nekog moćnika. Među svim ovim strahovima samo je jedan strah odsutan; strah od Boga. U tom duhu i u toj i takvoj neodređenoj i dvoličnoj atmosferi, podižu oni svoje potomstvo“. /Alija Izetbegović/. Iščekujući Ramazan i slušajući ovaj opis treće, najbrojnije skupine ljudi, sa žaljenjem konstatujemo da mi baš ovoj skupini pripadamo. Vjernicima se zovemo. Pridržavamo se određenih vjerskih propisa i adeta. Simboli vjere nam vise i u autu, i na zidovima kuća, često i na vratu, ali istinske vjere, one koja bi se u ponašanju i djelu očitovala, nema. Evo nam Ramazana kao izuzetne prilike. Donosi nam u svojim propisima i aktivnostima put koji vodi povećanju u našim srcima onog straha koji nam nedostaje. Ramazan nas vodi povećanju bogobojaznosti, jer post je naređen da bismo bogobojazni bili. Ramazan omasovi naše džemate. Klanja se i ibadeti, pa i pojačano dijeli, ali on nažalost ništa u našem životu ne promijeni. A to treba nama biti zadaća i cilj da se ramazanskim blagodatima oplemenjeni, mijenjamo. Hoće li poslije Ramzana biti više požrtvovnosti na putu dobra, hoće li biti manje poroka i grijeha??? Hoće li Ramazan uliti u naša srca imansku snagu i od Boga strah pa da se odmaknemo od poroka, laži, korupcije, kocke...??? Hoće li ramazanski namazi, pobožno slušanje Kur'anskih ajeta na mukabelskim susretima, hoće li post ramazanski, od nas načiniti bolje i poslušnije sinove i kćeri, uzoritije i na žrtvu da djecu u islamu odgojimo, spremnije roditelje??? Hoće li ovi ramazanski sadržaji od nas načiniti bolje komšije, savjesnije učenike i studente, bolje i poslu predanije radnike, pravednije i osjetljivije poslodavce??? Hoće li naš dolazak u ramazanski džemat od nas načiniti ljude koji se neće poslije Ramazana vratiti u zagrljaj poroka alkohola i koji neće više prekoračivati prag kladionice i lutrije??? Ako se ništa od ovoga ne desi, ako sav naš ramazanski trud bude sveden na džamijski ibadet i okupljanje te na post koji se samo ograničava na ustezanje od tjelesnog užitka i koji na nas uopće ne utiče i bogobojaznost nam ne pojačava, od tog ibadeta i nema neke fajde. Allah dž.š., post propisuje da bismo se mijenjali, strah od Njega pojačali, da bismo bolji ljudi postali, zajednici korisniji. Ramazan dolazi da nas učvrsti na bojnom polju u borbi sa šejtanom. Dolazi da nas nauči da ne smijemo varati i da nije dopušteno na tuđi račun živjeti. Dolazi nam reći da nije vjerniku dostojno robski i podanički se pred vlašću i vladarom ponašati. Ramazan dolazi da nas nauči kako da svoj život na putu Istine žrtvujemo, kako da svoj imetak na Božijem putu ne žalimo i da se za položaj i poziciju ne molimo nikome već da je svojim trudom i moralom zaslužimo. Svemu ovome nas Ramazan uči tako što nam donosi i pokazuje put na kojem ćemo svoju bogobojaznost, od Boga strah, povećati. Uzvišeni Bože, pomozi nam, srca naša otvori da ih Ramazan blagodatima svojim dotakne i bogobojaznost u njih natoči. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
12.06.2015.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.


Stariji postovi

Gradska džamija Zavidovići
<< 09/2015 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
93584

Powered by Blogger.ba