Gradska džamija Zavidovići

Dobrodošli na moj blog na kojem cu ispisivati hutbe iz Gradske dzamije u Zavidovicima.

17.10.2017.

TEWBOM, GRIJEHE PRETVORI U DOBRA DJELA

Pravi put se jasno razlikuje od stranputice. Ko, putem pravim krene i ustrajno njime hodi stići će na sigurno mjesto (fi mekamin emin). Ko pak stranputicu izabere, ko umjesto osvijetljenim, tminom zaogrnutim putem krene i do kraja njime ide, neka posluša ove riječe Objave: „Tako mi Gore, i Knjige u redove napisane, na koži raširenoj i Kuće štovatelja pune, i uzdignutog Svoda i Mora prepunog, doista će se dogoditi kazna tvoga Gospodara“./Tur, 1-7/. U hadisi kudsijji Allah dž.š., kaže: „O čovječe! Vatru sam stvorio za svakog nevjernika, svakog ogovaratelja, svakog neposlušnika roditeljima, svakog licemjera, svakog onoga koji ne daje zekat, svakog bludnika, svakog onoga koji uzima kamatu, svakog alkoholičara, svakog uzurpatora jetimskog imetka, svakog trgovca prevaranta, svaku narikaču i svakog onoga koji komšiju uznemirava. 'Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju, i rade dobro, takvima će Allah zla djela njihova u dobra promijeniti, a Allah grijehe prašta i samilostan je'./Furkan,70./. Smilujte se prema sebi, o Moji robovi! Doista su tijela slaba, a put dalek, tovar težak, a Sirat tanak. On vas neprestance motri, a sudac vam je Gospodar svjetova svih“. Čovjek može biti vjernik i nevjernik. Šta god da je, sam bira put. Vjernik, samom činjenicom da šehadet svjedoči ima nadu u spas. Njegova nada je makar u obećanju da neće vječno ostati u Džehennemu jer je Poslanik rekao: „Ko kaže LA ILAHE ILLELLAH, ući će u Džennet“. Nevjernik, nema nade. Allah dž.š., o ne postojanju nade u spas za nevjernike je posve jasan: „Allah neće oprostiti širk, a sve druge grijehe oprostit će kome hoće“. Da bi se nevjernik spasio, jasno je kako glase riječi njegove tewbe. To su riječi Kelime i šehadeta. Na te riječi je Poslanik amidžu podsticao ne bi li se spasio. Ogovaranje je grijeh, i to velik i ozbiljan. Toliko ozbiljan da vjernika, dobročinitelja, klanjača i postača i darežljivca može učiniti gubitnikom, kako to Poslanik kaže, muflisom – bankrotom. Roditeljima biti poslušan je izuzetno dobro. Takvo je to dobro da čak život poslušniku roditeljima, zbog tog djela, će biti produžen. Ako si roditeljima neposlušan, ti si tad u ozbiljan i težak grijeh zagazio. Ebu Talib el Meki je u kategorizaciji grijeha ovaj nazvao grijehom cijelog tijela. Biti licemjer, munafik, e to znači sebi otvoriti put, kako to Svevišnji kaže: „u najdublje dubine Džehennema“. Licemjer ne šteti samo sebi, on je džematu, Zajednici, društvu štetan jer ga djelovanjem svojim rastače, pa nam Poslanik govori kako da ga prepoznamo i iz društva izolujemo. Osobine su mu, kazuje Poslanik, da laže, iznevjeri, svađa se i nepotrebno raspravlja. Zekat je obaveza prema džematu i Zajednici, a sadaka prema čovjeku, pojedincu. Zekat je Božiji hakk u našem imetku a sadaka ljudski. Zekat je farz a sadaka dobrovoljno davanje. Ko ne daje zekat, grijeh veliki čini i neka zna da će Bog svemoćni pravo svoje iz imetka našeg uzeti. Kako? Zar treba pitati kako, kad znamo da su Allahu na raspolaganju svi načini, i vatra i voda i zemljotres i bolest i još bezbroj načina koji nama ni na um pasti ne mogu. Allah dž.š., zapovijeda da se od bluda i svake radnje koja njemu vodi, držimo što dalje. Zapovijeda nam da se tom grijehu nikakao ne približavamo, a i kamatu je apsolutno zabranio i težinu tog grijeha, da bi nam njegovu pogubnost jasnijom učinio, izjednačio sa bludnom radnjom sina i majke. Alkohol je Allah dž.š., zabranio i svakoga ko spasu teži pozvao da se tog poroka kloni. On je, tako Poslanik pojašnjava: „svakom zlu majka“, a ovisnika o ovom grijehu Poslanik je s mušrikom izjednačio. I tuđe prisvajati, a jetimsko posebno, Allah dž.š., zabranjuje: „Imetku jetima se ne približavajte osim sa najljepšom namjerom“. Eto to su riječi Božije, i neka zna svako, ko tuđe u kuću unosi da u stomaku svom i u porodici svojoj vatru potpaljuje. Ima ljudi koji se izuzetno žrtvuju da djecu odgoje i čine sve da uspiju a onda sve ode krivom stazom. Ulema naša se slaže da uzrok neuspjehu, između ostalog, treba tražiti u haram zalogaju. Neka nas ova spoznaja zabrine. Od muslimana se traži da šire selam, mir, slogu, da grade bratstvo među sobom i među ljudima svim. Grijeh je uznemiriti komšiju, jer znamo da je komšija u Poslanikovoj praksi i pravo njegovo, toliko naglašavani da je Aiša r.a., i ashabi, pomišljali da će Poslanik komšiju uključiti u red nasljednika. Kad ove riječi hadisi kudsijje Poslaniku saopšti, Allah dž.š., citira ajet sedamdeseti iz sure Furkan, u kojem kaže: „Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i rade dobro, takvima će Allah zla djela njihova u dobra promijeniti, a Allah grijehe prašta i samilostan je“. Evo nade za svakog ko uzvjeruje, šehadet izrekne i pravom putu se okrene. Imam Ahmed prenosi od Ebu Zerra r.a., da je Poslanik rekao: „Znam posljednjeg stanovnika vatre koji će iz nje izaći, a i posljednjeg stanovnika Dženneta koji će ući u njega. Dovest će se neki čovjek pa će mu se reći:'Otklonite od njega velike grijehe i pitajte ga samo o malim grijesima', pa će biti upitan:'Toga dana si učinio tako i tako, a toga dana tako i tako'?, pa će reći:'Da', i neće moći ništa negirati. Bit će mu rečeno:'Za svako loše djelo, tebi je upisano dobro djelo', a on će reći:'O Gospodaru moj, učinio sam i stvari (grijehe) koje nisi nikako upisao'. Poslanik se nakon ovih riječi nasmijao da su mu se vidjeli kutnjaci“./Ahmed i Muslim/. Allah dž.š., robove svoje savjetuje, smilujte se prema sebi, tewbom, iskrenim pokajanjem, jer tijela su vam slaba a putujete u vječnost i tovar koji nosite je težak a ćuprija preko koje vam je ići je tanka. Ja vas motrim i Ja ću vam suditi, o robovi Moji. Uzvišeni Bože, smiluj nam se i snage nam daj da se grijehu odupremo. Pomozi nam da iskrenim pokajanjem naše grijehe u dobra djela pretvorimo. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
20.10.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

04.10.2017.

SLUŠAJ VODIČA, MELEKI ĆE TE SELAMITI

Allah dž.š., kaže: „O, sinovi Ademovi! Sjetite se Moje blagodati koju sam vam podario! Ispunite zavjet koji ste Mi dali, a Ja ću Zavjet Svoj koji sam vam dao ispuniti. I samo od Mene strahujte“. /Bekare,40./. A potom u hadisi kudsijji nastavlja: „Kao što se ne može uputiti na put bez vodiča, tako isto ne možete naći put do Dženneta osim s dobrim djelima! Kao što imetak ne možete steći osim uz trud, tako ni u Džennet nećete ući osim ustrajno ibadeteći Meni! Približite se Allahu nafilama! Tražite Moje zadovoljstvo u zadovoljavanju siromašnih! Tražite Moju milost u druženju s učenim ljudima, jer se Moja milost ni na tren ne odvaja od njih! Onoga ko se bude oholio prema siromasima, na Sudnjem danu ću proživjeti kao zrno malehnog! A onome ko bude skrušen pred njima povećat ću ugled i na Dunjaluku i na Ahiretu! Ko objelodani tajnu siromaha, Ja ću na Sudnjem danu objelodaniti njegove tajne! Ko ponizi siromaha, Meni je rat navijestio! Ko bude vjerovao u Mene, meleki će ga selamiti i na Dunjaluku i na Ahiretu“. Čovjek je putnik, a Dunjaluk je njegovo putovanje. S Dunjaluka odlazak, Uzvišeni je nazvao povratkom. Vraćamo se Njemu, a On će na temelju naših zasluga odrediti, presuditi gdje ćemo vječnost proboraviti. Njegova je želja, jer On je milostiviji prema nama nego što je majka prema evladu svom, da se u Džennet nastanimo i tu, u toj neopisivoj ljepoti vječno uživamo. Da bismo tamo stigli, On nam je Uzvišeni vodiča poslao, koji nam je kako on s.a.v.s., kaže, dvije stvari ostavio, kojih budemo li se držali, nećemo zalutati, Allahovu knjigu i sunnet Poslanikov. Ne može se na put bez vodiča, niti se mogu steći dunjalučka dobra bez truda i žrtve. Put koji se Pravi zove, njemu nas vodi Allahova riječ i Poslanik osobno. Užitak kojem žudimo, a Džennet se zove, ne može se steći bez žrtve i truda, može se zaslužiti samo dobrim djelima. Allah nas poziva da radimo i obećava da će On i Poslanik i vjernici vidjeti naš rad. Poslanik nas podstiče na dobra djela obećavajući nagradu i kad naumimo učiniti dobro, a ako ga učinimo obećava od deset do sedam stotina sevapa. Ko se na putovanju o upute vodiča ogluši, brzo s puta ispravnog skrene, zaluta. Od nas se na našem putovanju ka Džennetu traži da strpljivo u ibadetu ustrajavamo i da se ne zadovoljavamo samo s farzovima, već da se Allahu dž.š., nafilama približavamo. Za vjernika se svakog činjenje farzova podrazumijeva, a njegova žudnja za Džennetom kroz nafile i druga dobročinstva očituje. Na putu kojim nam je neminovno ići, važno je zadovoljstvo Božije steći. A nije ga teško steći. Treba biti prema siromahu pažljiv i u granicama svojih mogućnosti darežljiv. Allah dž.š., je svim ljudima mogao dati dovoljno dobara dunjalučkih pa da siromaha uopće nema. Siromasi su nama iskušenje. Allah ih je u svakoj sredini dao, da iskuša one kojima je blagodati dunjalučke podario, hoće li zadovoljstvu Božijem težiti, dijeleći i pomažući. Ako su siromasi ovdje, na Dunjaluku, na margini društvenih zbivanja i nama se čine nevažnim, neka znamo da će na Sudnjem danu biti važni. Poslanik nas opominje da će siromasima u tom Danu suda konačnog biti dozvoljeno da prepoznaju u masi mahšerskoj one koji su prema njima pažljivi i darežljivi bili, i da ih u Džennet povedu. Na putu kojim nam je neminovno ići važno je da milost Božiju tražimo.A nije je teško steći. Ona se, vodič nam naš veli, nalazi u druženju s učenim. Čak je ono mjesto gdje se s učenim družiš, džennetskom baščom nazvao. Draga naša omladino, ne krećite na put bez vodiča i znajte da se ni dunjalučke ni ahiretske blagodati ne mogu steći osim trudom, odricanjem, žrtvom. Vodič koji nas u Džennet želi uvesti, uvodi nas u te bašče gdje se znanje stiče naredbom IKRE, a Poslanik nam veli da ko god s bismilom u školsku učionicu, studentski amfiteatar, u mekteb uđe, on sebi olakšava put u Džennet. Vodič nas uči da naše putovanje ne završava smrću, pa nas upozorava da oholost nije svojstvo koje se kod putnika ka vječnom užitku smije naći. Ako se ovdje, Dunjalukom putujući, oholiš, eto ti poniženja na Danu sudnjem, a ako se skrušenošću, poniznošću, skromnošću, lijepom riječi okitiš, bit ćeš ugledan na oba svijeta, to Allah obećava. Vodič nam govori da nije vjerniku, onome koji zadovoljstvu i milosti Božijoj žuri, svojstveno da se hvali svojom darežljivošću. Ako otkrivaš i drugima pričaš kako si siromaha pomogao, Allah će tvoje tajne i sramote pred mahšerskim skupom otkriti. Vodič nas upozorava da ko ponizi siromaha, rat je objavio, svjetova Stvoritelju. U ratu sa Allahom je svako ko uskraćuje pravo radniku, ko ga adekvatno i na vrijeme ne plati, ko ga izrabljuje. U ratu je sa Allahom svako ko iz imetka svog ne izdvaja ono što siromahu pripada. Da nas zadovoljstvu i milosti Svojoj usmjeri, Allah dž.š., naređuje: „Siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni“./Duha, 9-10./. A svakoga ko s uputama Božijim i praksom Poslanikovom uskladi svoj život, meleki će ga selamiti na oba svijeta. Uzvišeni Bože, pomozi nam da ponašanjem našim, melekima prepoznatljivi budemo i njihovog selama dostojni. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
06.10.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

26.09.2017.

O SIGURNOM MJESTU AŠURA GOVORI

Dva su događaja iz povijesti ljudske koje sutrašnji dan, 10. muharemski, ašure dan, aktuelizira i na poruke njihove podsjeća. O prvom govori predaja koju bilježi Ahmed u Musnedu u kojoj se veli da je lađa s Nuhom i vjernicima i s po parom od svake vrste bića živih, na taj dan pristala na brdu Džudijj. O drugom, govori predaja koju Buharija bilježi od Ibn Abbasa u kojoj se veli: „Poslanik je u Medini zatekao sinove Israilove da, dan ašure poste, pa ih je upitao:'Zašto'? Rekli su:'Ovo je poseban dan, dan u kojem je spašen Musa i narod naš od neprijatelja pa ga je Musa a.s., postio'. Poslanik je rekao:'Meni je Musa a.s., bliži nego vama'. Pa ga je i Muhammed a.s., postio i nama preporučio da postimo“. U suri Hud od ajeta 40-og do 44-og Allah dž.š., nama kazuje o Nuhu a.s., i sljedbenicima njegovim, kazuje nam o njihovom putu na sigurno. „I kad je zapovijed Naša pala i voda s površine Zemlje prokuljala, Mi rekosmo: „Ukrcaj u lađu od svake vrste životinjske po par jedan i čeljad svoju, osim onih o kojima je bilo govora, i vjernike, a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali“. I on reče: „Ukrcajte se u nju, u ime Allaha neka plovi i neka pristane! Gospodar moj uistinu, prašta i milostiv je“. I ona ih je ponijela valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko: „O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima“. A on reče: „Sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi“. „Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti osim onoga kome se On smilovao“: reče Nuh, i val ih razdvoji i on potopljen bi. I bi rečeno: „O Zemljo gutaj vodu svoju, a ti, o nebo prestani“! I voda se povuče i ispuni se odredba a lađa pristade na brdu Džudijj, i bi rečeno: „Daleko nek je narod nevjernički“. A u suri Duhan od ajeta 17-og do 31-og, Uzvišeni kazuje o Musau i narodu Izraelskom, kazuje nam o njihovom putu na sigurno, u zemlju obećanu. „Još davno prije njih, Mi smo Faraonov narod na iskušenje stavili, kad im je došao Poslanik plemeniti. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o robovi Božiji, ja sam vam Poslanik pouzdani, i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni i obraćam se i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete, a ako mi ne vjerujete, tada me na miru ostavite. I on pozva u pomoć Gospodara svoga. Ovo je doista narod nevjernički. Izvedi noću robove moje za vama će potjera poći i ostavi more neka miruje, oni su vojska koja će potopljena biti. I koliko ostaviše bašča i izvora, i njiva zasijanih i dvorova divnih i zadovoljstava koja su u radosti uživali, tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. Ni nebo ih, ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili, a sinove Israilove smo patnje ponižavajuće spasili od Faraona, on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili“. Dan ašure je sutra. Kao i svake godine, i sad nam dolazi da ova dva kazivanja aktuelizira i da nas na poruke njihove podsjeti. Poziv Nuhov sinu upućen, to je svakom čovjeku poziv da se skloni na sigurno od kazne Božije. Spasa ima samo u lađi koja je po Uputi Božijoj i nadzoru Njegovom sagrađena. Nikoga Stvoritelj naš nije ostavio bez mogućnosti da se u sigurnu lađu ukrca jer je svakom narodu Poslanika slao a svakom Poslaniku zadaća je bila da ljude na sigurno, spasu vječnom povede. Na dan ašure, a to je dan kad Nuhova lađa na sigurno stiže i dan kad Musa i narod mu ka sigurnosti krenuše, mi sebe podsjećamo na svjedoke s kojim ćemo se suočiti kako bismo sebe motivisali da u lađu koja se Islam zove odlučno ukoračimo i njome, a samo ona to može, na sigurno plovimo. Ni za koga, pa ni za sina Nuhova ne biješe spasa izvan lađe. Tako za svakog, Bogu neposlušnom, spasa biti neće. Nuhov narod dočekao je dan u kojem je spasa bilo samo za vjernike. Svi mi koračamo ka danu u kojem će samo vjernici spašeni biti. Svi koji spasu teže, svjesni su da će mjesto, zemlja po kojoj hodimo na danu Sudnjem biti svjedok čovjeku. Allah dž.š., kaže: „Toga dana Zemlja će vijesti svoje kazivati“./Zilzal,4./. I vrijeme na zemlji provedeno svjedočit će, o čemu Poslanik veli da svaki dan koji osvane kaže: „Ja sam novi dan, povećaj činjenje dobra u meni, neću se vratiti do dana Sudnjeg“. I jezik čovjekov bit će svjedok na danu Sudnjem, Allah dž.š., kaže: „Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi“./Nur,24./. I organi čovjekovi svjedočit će o čemu Allah dž.š., u suri Jasin govori. I meleka dva bit će svjedoci o čemu Allah dž.š., kaže: „A nad njima bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite“./Infitar, 10.11.12./. I knjiga djela naših će svjedočiti i Bog Milostivi, svjedok će biti. Gdje ćeš se skloniti pred svjedocima ovim ako se na Božiji poziv da u lađu ukoračiš, oglušiš? Put kojim je išao Musa a.s., i narod izraelski je put kojim ide čovjek svaki na putu dostojanstva vlastitog. Ali pouku treba uzeti i ne učiniti ono što narod izraelski uradi nakon što preko mora suhim putem pregazi. Ne oslobodi se poroka, pred dunjalučkim ljepotama i izazovima pokleknu, i simbolu dunjalučkih ljepota, teletu zlatnom pokori se. Ko god dadne prednost prolaznom nad vječnim, neće ni ovdje ni u vječnosti sigurnost osjetiti. Zar narod izraelski nije četiri desetljeća pustinjom lutao zbog davanja prednosti prolaznom nad vječnim? Ašure dan poručuje nam, spasite se i pokoravajući se Gospodaru i Dunjaluka i Ahireta, plovite lađom sigurnom, do mjesta sigurnog. Uzvišeni Bože, pomozi nas na našem putu i učini nas od onih čija će lađa kod džennetskih izvora usidriti se. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
29.09.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

20.09.2017.

DŽAMIJA, EZAN, DŽUMA I BRATIMLJENJE, HIDŽRE SU TEKOVINE

„ S Hidžretom započe snažan rast Islama, hrlili su vjerni svjetlu sa svih strana, a kad deset ljeta od hidžreta minu, u vjeri Istine Arabija sinu, islamske ljepote rastjeraše tminu, točak historije snažno se okrenu“. Ovako naš pjesnik i mevludski autor Rešad Kadić opisuje hidžre rezultate. Ona je uistinu značila prekretnicu u Poslanikovoj misiji i donijela sigurnost, slobodu, prosperitet. Značila je početak jednog novog doba a s njom se utemeljuju propisi i obaveze koje će ummetu, jedinstvo osigurati i po kojem će se muslimani ma gdje žive raspoznavati. Ona je prije svega, a to je općepoznata činjenica, označila početak ummetovog kalendara. Niz je događaja, kao što su rođenje Poslanikovo, početak Objave i sl., bili u prijedlogu za kalendarski početak, ali je Omer r.a., i ashabi bili sigurni da važnijeg i po porukama sadržajnijeg od Hidžre nema. Zašto? Zato što s hidžrom počinje snažan rast Islama i što ona donosi muslimanima organiziran život, omogućava im džemat, zajednicu, državu. Hidžra nam govori koliko je važan za nas džemat jer se on s hidžrom utemeljuje. Gradi se prva džamija u Kubau nadomak Medine a potom i Poslanikova u Medini. Tako mi, obilježavajući hidžru učimo o važnosti džamije za nas. Ona nam je orjentir i u vremenu i u prostoru. Ezanom nas orjentira u vremenu, mihrabom u prostoru. Hidžra nam kaže da musliman bez džamije ne živi jer Poslanik ju gradi čim je bio u prilici. S hidžrom i s džamijom muslimani su dobili ezan. Prvi je proučen upravo na toj Poslanikovoj, medinskoj džamiji. Od tada ezan je integrativni faktor koji jedinstvenim, od Allaha dž.š., snom Omeru r.a., i drugima, poslanim riječima ujedinjuje muslimane i čini ih prepoznatljivim diljem planete. Ezan je poziv kojeg svi muslimani bez obzira kojim jezikom govore razumiju. On ih sakuplja, ujedinjuje. On nas zove na spas i ne da nam da zaspimo i padnemo u san zaborava. Uči nas da je namaz bolji od sna i neprekidno nas spasu zove. Prije hidžre muslimani nisu klanjali džumu. Prva je obavljena u Medini pa je i ona tekovina hidžre. Jedini trenutak u toku sedmice kada je muslimanu raditi zabranjeno je džumanski sahat. Allah dž.š., naređuje: „O vjernici, kada se petkom na džumu pozovete, kupoprodaju ostavite i požurite, to vam je bolje neka znate“./Džuma,9./. Hidžra nam utemeljuje džumu, a džumi je zadaća da nas okuplja, safove nam zbija i stalno nas opominje da ne skrenemo s Puta i u porok i grijeh zalutamo. Džumi je zadaća da nam ne da da poruke hidžre zaboravimo i uz to ona, džuma, briše grijehe učinjene između dva petka. Koliko je džuma važna najbolje svjedoči činjenica da tri bez opravdanja izostavljene džume, čovjeka izvode iz okrilja milosti Božije. Hidžra je donijela bratimljenje muslimana, zbratimila je muhadžire i ensarije. To nije bilo formalno približavanje jednih drugima, već stvarno. Hidžra je uistinu učinila da brat bude uz brata, da mu pomaže, brani ga i da zajedno čine snažnu zajednicu dostojnu svakog poštovanja. Danas, kada obilježavamo hidžru i poruke njene aktueliziramo možemo se pitati, šta je nama džamija danas? Je li ona nama mjesto gdje se skupimo samo radi obreda ili nas ona odgaja i za život na dunjaluku osposobljava i za susret s Gospodarom našim priprema. Šta je nama ezan? Da li se mi danas samo divimo lijepom ezanskom glasu koji do nas sa minaretskih razglasa dolazi i na tren nas iz naše zauzetosti dunjalukom prene ili ga čujemo kao jedini istinski poziv na spas. Razumijevamo li ga kao poziv na življenje u skladu sa: „EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH“. Ovo svjedočenje ezansko u nama treba uvijek inicirati dva pitanja: Zašto i kako? Zašto neko djelo činimo i kako ga činimo? Vjera nas uči da djela činimo u ime Boga i da ih činimo po sunnetu Poslanikovu. Ezanski poziv je dakle poziv na iskrenost i ispravnost. Šta je nama džuma? Je li to samo naše sedmično okupljanje ili je to naš odziv na izričiti Božiji poziv da se opomenemo, da s Puta ne skrenemo. Džuma mora biti mjesto gdje širimo svoje znanje o vjeri i snažimo istu u srcu kako bismo ustrajavali u dobru. Svakom je ibadetu zadaća odgajati čovjeka, i džumi je to cilj. U sedmici postoji taj džumanski sahat u kojem nam je zabranjeno za dunjalukom trčati i u kojem ćemo učiti o ravnoteži između tijela i duše, dunjaluka i ahireta. Konačno, hidža je prilika da se upitamo koliko smo jedni drugima blizu, koliko smo jedni drugima spremni pomoći, jedni druge od zla braniti... hidžra je prilika da preispitamo koliko smo mi danas zbratimljeni? Uzvišeni Bože, molimo Te, poruke hidžre učini našim putokazom. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
22.09.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

09.08.2017.

MUSLIMAN PERFEKCIJI TEŽI

Da bude čisto tijeli, odijelo i mjesto, to je uslov za njegovu ispravnost. Islam insistira na perfekciji u svemu, pa i kad kao uslov za ispravnost namaza postavlja čistoću. Naša vjera je ljudskoj prirodi prirođena, a ta priroda naša nije uvijek na nivou perfektnosti pa se dopušta obaviti namaz i u odijelu u kojem smo na njivi radili, šalovali i betonirali, jer to nije nečistoća koja bi namaz neispravnim učinila. Znamo, da svaka nečistoća koja se kao nedžasetu –l- kubra definira, ne smije biti ni na tijelu, ni na mjestu ni na odijelu i znamo da čovjek ne može biti džunub pri stupanju u namaz. Ovdje dakako treba naglasiti i da se pod pojmom čistoće spomenutog podrazumijeva i čistoća od harama. Abdest uzeti, po potrebi se okupati a u nuždi tejemum uzeti. Ovo je također uslov kojeg je obaveza ispuniti da bi namaz ispravan bio. U mektebu smo učili sve o abdestu, o njegovim šartovima, sunnetima, mustehabima, mendubima. Znamo, da ako nema dovoljno vode možemo se ograničiti na farzove samo, a ako uopće vode nemamo tad ćemo se simbolično, zemljom čistiti, tejemum ćemo uzeti. Biti propisno obučen. Da bi namaz bio ispravan, treba se, tako zahtijeva vjera, propisno obući. Allah dž.š., naređuje, a Poslanik to oblačenje objašnjava. Kao i u drugim pripremama za namaz i ovdje postoji nužna situacija. U našoj osnovnoj literaturi koja se bavi ibadatom, ILMIHALU, piše, da je za muškarce nužda u oblačenju u pripremi za namaz da pokriju najmanje svoje tijelo od pojasa do ispod koljena. Namaz u ovakvoj, nužnoj odjeći dozvoljen je samo u nuždi. Ako, čovjek ima šta obući, a svoju pripremu za namaz reducira na nuždu, upitna je ispravnost namaza. Ovo želim posebno naglasiti jer je sve češća pojava pristupanja u namaz i to u džematu u odjeći koja se naziva nužnom. Ako biste, draga braćo, u tim hlačicama koje, istina je, zadovoljavaju nužnu potrebu pristupanja namazu, krenuli u općinsku zgradu ili u zgradu suda, u konzulat ili ambasadu, u ministarstvo ili vladu, bili biste vraćeni s objašnjenjem da ste neadekvatno obučeni. Te institucije drže do reda i žele štititi svoj dignitet. Ne dopuštaju da ih neko svojim neozbiljnim oblačenjem ponižava, nipodaštava. Ovo je Božija kuća. Ovdje dolazimo razgovarati sa Allahom, pa neka znate, draga braćo, da vam je namaz u toj samo za nuždu dovoljnoj odjeći, okrnjen, nepotpun, sumnjiv. Nisam ovlašten, jer je to Božija kompetencija, da kažem da je namaz neispravan, ali upitajte se sami, zamislite se da vam ne daju u zgradu u kojoj je domaćin čovjek a vi mislite da je ispravno doći u takvoj odjeći u onu koja se Božijom zove. Na vrijeme klanjati. Upitan, koje je djelo najbolje, Poslanik je rekao: „Namaz u njegovo vrijeme“. Ovdje se naravno misli na prvo vrijeme, ono, čim namaz nastupi jer je svako odgađanje dobrog djela problematično zbog činjenice da ne znamo do kada ćemo disati. Istina je da je namaz obavljen u svom vremenu a npr. vrijeme podne je, od podne do ikindije, ispravan, ali nije jednako vrijedan kao onaj koji je obavljen u prvo vrijeme. Pogotovo ako je odgađanje neopravdano. Nije propis naše vjere ni okrutan ni nemoguć ali svaki insistira na perfekciji i istoj trebamo težiti. Ima braće koja u našim okolnostima početak namaza u džematu smatraju s početkom farz namaza, ne pridajući važnost sunnetu. Nama vjekovima namaz počinje odmah iza ezana, osim akšama, svaki počinje sa sunnetima i tada mu se pristupa. Ta naša braća koji sunnete provedu u razgovoru i čekanju a želeći postići nagradu prvog safa, preko braće koja su smjerno obavili sunnetske rekate prekoračuju i žure, ne shvatajući da oni ustvari proizvode nered što je veći problem jer skrnavi džematski sklad od eventualne nagrade za stajanje u prvom safu. Da bi namaz bio ispravan, treba se ispravno okrenuti, a to znači po naredbi Božijoj, lice svoje prema Mesdžidul haramu usmjeriti. I u ovom kao i drugim propisima postoje izuzetci i nužne situacije. Allah dž.š., nas uči da ako ne možeš istražiti gdje je kibla, kud god da se okreneš, tamo je strana Božija. Ova spoznaja da će nam biti ispravan namaz i ako se ne okrenemo prema kibli ne oslobađa nas obaveze da ispravnu stranu tražimo. Isto tako spoznaja da će biti ispravan namaz u neadekvatnoj odjeći ne oslobađa nas obaveze da se po propisu i lijepo obučemo, baš kako to Allah dž.š., naređuje: „O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete namaz da obavite, kada hoćete uz džamiju da idete“. Nije dovoljno da bi se vjernikom potvrdili samo u srcu šehadet imati. U šartima naše vjere se kaže, i to u prvom, da trebamo svjedočiti Allahovo jedinstvo i Muhammedovo poslanstvo a to znači iskazati ga, obejaniti, javnosti saopćiti da smo muslimani. Vjera jeste u srcu ali je obaveza i da šehadet bude na jeziku. Jeste i nijjet u srcu, ali da bi se namazu, toj temeljnoj dužnosti našoj, tom stubu naše vjere ozbiljno pristupilo, treba nijjet i reći, jezikom ga očitovati. Ne treba sporiti da je nijjet u srcu i da ako ga i ne izgovorimo namaz je valjan ali braćo, zar se kao muslimani ne borimo za perfekciju u svemu pa i u upotpunjenju nijjeta. Na kraju da kažem, može se različito klanjati, četiri su pravne škole u našem ummetu, a to znači i toliko načina da se namaz obavi. Svi su ispravni a za nas je najbolji onaj kojim ne narušavamo vjekovima građeni džematski sklad i naše zajedništvo. Nema sumnje da voda i uvezena i domaća će ugasiti našu žeđ. Kupujući domaću mi osim što gasimo žeđ našem društvu donosimo korist. Kupujući tuđu mi hoćemo ugasiti žeđ ali nećemo koristiti ni našem društvu ni našoj državi. Često postupajući tako mi ustvari jačamo neprijatelje i ovog naroda i ove zemlje. Koga pomažemo kad prihvatamo drugo a ostavljamo naše? I to drugo i to naše je kad je u pitanju namaz ispravno, ali slijedeći naše mi snažimo naše zajedništvo i donosimo korist našem društvu. Koga pomažemo ako prihvatamo tuđe? Eto s tim pitanjem želim da danas s ove džume pođemo kući. Uzvišeni Bože, pomozi nam da perfekciji težimo i nad jedinstvom našim neumorno bdijemo. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
11.08.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

19.07.2017.

DŽEMAT JE SKLAD – NE NARUŠAVAJ GA !

Devedeset devet je Allahovih lijepih imena. Među njima i ono koje Ga, el – Musawirom, opisuje – Onim koji likove daje. Uzvišeni neprekidno stvara, „Svakog časa On se nečim zanima“. /Rahman, 29/. Sve što On stvara posebno je, drugačije, slično postojećem, nipošto isto. Ne postoje dvije iste stvari u Njegovom stvaranju. U najljepšem obliku „FI AHSENI TAKWIM“, stvorio je čovjeka i svakom drugačiji, samo njemu svojstven lik dao. Nisu samo izgledi ljudi drugačiji, i karakteri i prirode ljudske su različite. Sve, u kosmosu razlike, Allah dž.š., u skladni svijet, ustvari svjetove, koji se dopunjuju, nipošto isključuju, ujedinjuje. Red i ravnoteža, to je Allahovo djelo. Među stvorenjima Božijim i svjetovima vidljim i nevidljivim, čovjek je, samo je čovjek, onaj kome je Allah dž.š., govorio i pravila ponašanja objavio. Svi svjetovi i stvorenja sva, osim čovjeka, nisu u mogućnosti biti neposlušni, niti mogu ravnotežu i red u kosmosu narušiti. Čovjek može, ali mu to Allah dž.š., zabranjuje. Allah dž.š., čovjeka poziva da ne čini ništa što narušava red i remeti ravnotežu. I u najtežim, vanrednim okolnostima, onim ratnim, Poslanik zapovijeda čovjeku, ne pali usjeve, ne ubijaj nedužne, ne ruši hramove. Da ne bi iz prirode, remeteći ravnotežu, uzimao mnogo, Poslanik želi obuzdati čovjekovu pohlepu i zabranjuje mu da sakuplja ono što ne može pojesti, da gradi ono u čemu neće stanovati... Da ne bi među ljudima inicirao sukobe, Poslanik čovjeka upozorava da se ni sa kim ne sukobljava i ne svađa oko onoga što će svakako ostaviti i što će mu kad na tabut dođe bezvrijedno biti. Čovjek nije stvoren da živi sam, društveno je biće. Stavarajući ljude različitim, svakom je čovjeku dao i različite sklonosti, sposobnosti kako bi se oni dopunjavali, pomagali i podupirali. Čovjek ne može sam, pa je Allah od njega drugu njegovu stvorio i brak naredio i pravila istog čovjeku objavio kako bi tu zajednicu, za čovjeka nužnu, skladnom učinio. Čovjek ne može sam, pa je Allah dž.š., porod i porodicu čovjeku dao i prava i dužnosti u njoj Objavom uredio, kako bi ta osnovna ćelija društva bila zdrava i skladna. Čovjek ne može sam, pa ga je Allah obavezao da rodbinske veze održava i čuva. Čuvanje tih veza je izuzetno dobro djelo, ali i grijeh ozbiljan ukoliko čovjek rodbinu zanemari i rodbinskim vezama leđa okrene. Čovjek ne može sam, pa je i komšijske odnose vjera naša i uredila i naglasila. Komšiji ćeš i kurban odnijeti, čak je nevažno kojoj vjeri komšija pripada, a kraj komšijske djece ako su ona uskraćena nečim, nećeš pronijeti ni dinju, ni lubenicu, ni kesu voća, ni bombone..., ako ih nećeš počastiti. Komšijski odnosi su toliko od voljenog nam Poslanika naglašavani, da su ashabi pomišljali, imat će komšija pravo naslijediti komšiju, a sve zbog jasne činjenice da čovjek ne može sam. Čovjek ne može sam, pa mu je Allah dž.š., naredio džemat. Allah dž.š., nas je obavezao da se užeta Njegova čvrsto držimo i ni u čemu ne dijelimo. Kazuje nam da je vjerom, njenom osnovnom i temeljnom odrednicom, LA ILAHE ILLELLAH, ujedinio srca naša. Šta bi nas ovdje u ove safove okupilo osim LA ILAHE ILLELLAH? Uistinu ništa, Allah dž.š., kaže: „Da si potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio“:/Enfal, 63./. Šta god narušava sklad džematski, vjera naša zabranjuje. Eto svi znamo dokle ide ta zabrana uznemiravanja u džematu da je nepoželjno da prije dolaska u namski saf jedeš luk jer neugodan zadah bi mogao bihuzuriti brata do tebe. Da bi u džematu svi bili rahat i u njemu vladao sklad, Allah dž.š., naređuje da se kad u džamiju krenemo lijepo obučemo, okupamo i namirišemo. Muslimanu je zabranjeno uznemiriti biljku, životinju, zabranjeno mu je učiniti bilo šta što će uznemiriti čovjeka, i strogo zabranjeno sve što će narušiti red i poremetiti ravnotežu u džematu. Koliko je Poslanik vodio računa o džematskom skladu, o zajedništvu njegovih sljedbenika, možda najbolje svjedoči hadis kojeg bilježe i Buharija i Muslim, pa je njegova vjerodostojnost neupitna a u njemu se kaže: „Imam je postavljen da biste ga slijedili i nemojte se razlikovati od njega. Kada donese tekbir, donesite i vi. Kada učini ruku', učinite i vi. Kada rekne:'Semi'Allahu limen hamideh', recite:'Allahumme Rabbena leke-l-hamd'. Kada učini sedždu, učinite i vi. Kada klanja sjedeći, klanjajte i vi sjedeći“. Imam je dakako postavljen od nekoga ko je njegovu stručnost provjerio i ko nad ispravnošću njegovih postupaka bdije. Nikome nije dato pravo da džematski sklad narušava. Jedinstvo u safu je osnov svakom, i u svim sferama životnim, jedinstvu našem. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku kad sjediš dok džemat klanja. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku ako ti se ibadetska praksa razlikuje od džemata u kojem si. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku ako napuštaš džemat prije nego je imam „oglasio“ kraj. Koliko je važno to jedinstvo džematsko i koliko se ono reflektuje na naše jedinstvo uopće govori i činjenica da naša ulema zahtijeva od svih da prakticiraju onaj mezheb i onu ibadetsku praksu koju prakticira džemat u kojem se nalaziš. Prof. dr. Salih Fevzan profesor na Islamskom Univerzitetu Muhammed ibn Saud u S. Arabiji je upitan: „Da li je musliman obavezan slijediti mezheb zemlje u kojoj živi ili treba da proučava neki drugi i njega slijedi? Odgovorio je: „Ako su stanovnici te zemlje sljedbenici jednog od sunijskih mezheba, ne treba biti drugačiji od njih. Ti mezhebi su dobro proučeni i ne treba izlaziti iz okvira mezheba koji se tu prakticira, ne treba se razlikovati i zbunjivati ljude“. Svevišnji Bože daj nam da se nikad i ni u čemu ne dijelimo i ne podvajamo. Muslimani su Ummet, i to kako Allah dž.š., kaže, najbolji. Najbolji smo, tako Allah dž.š., veli, ako naređujemo dobro, odvraćamo od zla i u Stvoritelja čvrsto vjerujemo. Mi smo danas nažalost Ummet bez snage. Snagu smo izgubili dijeleći se i sukobljavajući. Sukobima je često predhodila obična podjela u džematu, obična razlika u mezhebu i nevažna razlika u ibadetskoj praksi. Poslanik, želeći odstraniti svaku mogućnost razilaženja, odstraniti, svaku klicu sukoba, insistira na jedinstvu džemata i ujednačenosti ibadetske prakse. „Imam je postavljen da ga slijedite, pa se nemojte razlikovati od njega“, eto to je Poslanikova poruka kojom on čvrsto utemeljuje zajedništvo i snažno odgoni i svaku pomisao na razlike koje bi mogle postati uzrok razdoru. Molimo te Bože, da svi Bošnjaci i svi muslimani ozbiljno shvate ovaj hadis kako se ne bi nikad dijelili i ni u čemu podvajali. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
21.07.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

05.07.2017.

ŠEHIDSKI NIŠANI GOVORE!

Džemata džumanskih u Bosni je mnogo. Džuma se klanja u centralnim ali i u mahalskim džamijama. Postoje džumanski džemati od nekoliko desetina do nekoliko hiljada klanjača. Već nekoliko mjeseci džuma se klanja i na musalli potočarskog Memorijalnog centra. To je jedan sasvim poseban džemat. Najveći je to džemat u našoj Domovini. Tu je do sada ukopano 6504 naše braće i sestara, a svaki četrnaesti među njima je dijete. U utorak će im se pridružiti još njih sedamdeset. Nakon ovogodišnje dženaze u ovom džematu potočarskom bit će u safove poredano 447 maloljetnika. Svaki džemat čine živi ljudi. Iz Objave znamo da su i ljudi u potočarskom džematu živi. Šehidi su živi i kod Gospodara svjetova radosni zbog onoga što su kao nagradu dobili. Dvadset i dvije godine su od počinjenog genocida i svakog jedanaestog jula se taj džemat u Potočarima poveća za nekoliko hiljada braće i sestara koji mezarja zijarete, koji dođu tu pokraj bijelih nišana šehidskih pouku uzeti, idu čuti šta im vječno živi potočarski džemat poručuje. Ne smetnite s uma, govore nam potočarska braća, da je Gospodar naš naredio da se užeta Njegova držimo i nikako se ne dijelimo. Džemat nam je naredio. Mi, braćo, pod pojmom džemat uglavnom poimamo naša okupljanja u kućama Božijim i pod tim pojmom podrazumijevamo broj domaćinstava koja se ujedinjuju u osnovnu i najnižu organizacijsku formu u Islamskoj zajednici. Ne prihvatite, govore nam potočarska braća, da vaš džemat bude samo okupljanje radi zajedničkog klanjanja. Džemat je život svakodnevni. Želite li biti jaki, a nužno je da budete kako bi zaštitili sebe i našu djecu od novih zala, pokolja i genocida, džemat je put. Bez džemata, bez zajedništva, nema sigurnosti. Želite li Božiju pomoć, džemat je put. Podsjećamo vas, govore nam potočarska braća, da naš voljeni Poslanik uči sljedbenike svoje da je sa i nad džematom milost Božija a u svađi, sukobima, neslozi, kazna Njegova i propast naša. Baš kao što ste sad s nama u safove u ovom džumanskom namazu poredani, kao što se u ove namaske safove redamo i zbijamo, u svim životnim situacijama i svim, za našu budućnost pokrenutim akcijama, moramo. Moramo biti jedan uz drugog i jedan za drugog. Braća ste vi, opominju nas potočarska braća. U Knjizi koja vam je putokaz stoji da se u dobru pomažete, da se u dobru natječete. Ne izdajite emanet koji vam mi ostavljamo, pa da se ne daj Bože u zlu i grijehu, u neprijateljstvu jedni protiv drugih udružujete. Nesrećnim nas činite ako jedni protiv drugih spletkarite i tako neprijatelju koji nas od porodica razdvoji a neke porodice potpuno uništi, otvarate vrata na koja će slobodno ući i rušiti vašu i našu kuću, Bosnu. U safovima potočarskog džemata ima djedova i nana. Ubijeni su samo zato što šehadet svjedočiše. U utorak, u njihov saf staje i Alija Smajlović ubijen u sedamdeset drugoj godini života. Prije njega su tu ukopani brojni koji nikog nisu ugrozili, nisu to ni mogli jer bijahu iznemogli starci. Kad kraj njihovih nišana stanemo, oni nam govore, da džemat kojem Islam teži, koji je Islamu cilj, je onaj izvan džamije. Ovaj džamijski na kojeg nas ezan okuplja je sredstvo, a cilj je da se naučimo međusobno pomagati, jedni druge podupirati, da sličimo ciglama čvrsto uzidanim. Džemat je briga o bratu i sestri, ovaj džamijski je samo put do tog izvandžamijskog, živog džemata. Mi iz Potočara, pitamo vas koji ste nam ovog jedanaestog jula došli, brinete li se vi jedni o drugima? Kakva je briga u našim džematima o starim, iznemoglim, siromašnim? Mi vidimo da vi, braćo naša, ne razumijete šta je džemat. Izađete iz džamije i ne pitate, ima li ko u komšiluku u potrebi, a znate da je slab musliman onaj koji zaspi sit a komšija mu gladan. Mi vidimo da je mnogo očeva i majki, roditelja usamljenih, od vlastite djece zanemarenih. Znamo mi, da vi znate, da su roditelji izvanredna prilika da služeći im se, milost Božija se stekne. Mi vas iz ovog najvećeg bosanskog džemata opominjemo: Ako se ne budete voljeli i pomagali, ako ne budete bili živi džemat, ako ne budete jedinstveni u politici, snažni u ekonomiji i u svim sferama života zajedno, ko će vas od zla i nesreće zaštititi i našim mezarjima mir obezbijediti??? Stalo nam je, trudimo se i stalno smišljamo nove načine i iznalazimo nove puteve kako da bude mladih što više u našim džematima. Nismo sretni što je u tom vječnom, najvećem bosanskom džematu, u Potočarima mnogo mladih. Tu ustvari omladina dominira, a puno je i maloljetnika. Evo, u utorak će im se pridružiti još njih sedam. Pridružit će im se i najmlađi za ovogodišnji ukop spreman, Damir Suljić. Te 1995-te imao je samo petnaest godina. Kad stanemo kraj njihovih nišana, u ušima nam braćo odzvanjaju njihove poruke. Braćo naša i sestre, dragi naši vršnjaci, školujte se, obrazujte se i lijepog odgoja budite. Pomozite svakog ko tim putem krene i bodrite svakog da tim putem krene jer je u tome naša snaga. Ne dopustite, uzvikuju nišani šehidski, da naši talenti, te bistre glavice bošnjačke propadaju i koljaču našem, ali i onima koje to klanje mirno posmatraše, sluge budu. Džemat, jesu ovi naši safovi na džumi, ali jednako je farz i da se udružite, osnujete fondove iz kojih ćete pomoći našu djecu da budu snaga naša, da budu naša sigurnost tako što će obrazujući se moći zauzeti važna mjesta u državi ali i u svijetu, zauzeti mjesta gdje se odlučuje. Ne dopustite da drugi odlučuju o vama. Poručuju mladići iz safova potočarskog džemata, mladićima u našim safovima, budite džemat, ne samo džumanski, ne samo ramazanski. Budite džemat, udužite se i snažno borite za svoj jezik, za kvalitetno obrazovanje, borite se protiv svega što uništava našu budućnost. Ja, Damir Suljić, mi braća Zejad i Zaim Imamović, mi braća Vehid i Sakib Mustafić koji se u utorak pridružujemo potočarskoj braći i sestrama, nismo ponosni na vas omladino Bošnjačka sve dok vam je kladionica preča od biblioteke, sve dok vam je provod, kafić i diskoteka preči od škole i žrtve za opće dobro. Samo ujedinjeni oko istinskih vrijednosti ste snaga. Niste džemat ako se danas poslije džumanskog džemata raziđete i ne učinite ništa da i našoj djeci u Novoj Kasabi, Konjević polju, Bratuncu, Koror Varoši i svim gradovima gdje su im prava uskraćena u knjžici đačkoj piše, Bosanski jezik. Niste džemat ako se poslije ovog džumanskog raziđete, bez da ste učinili sve da nađete način, kako pomoći vašeg kolegu, siromašnog studenta i đaka. Statistika kaže da u Bosni ima preko hiljadu džemata. Ima preko hiljadu organiziranih zajednica koje su osnovna forma organizacije u našoj Zajednici i koje okupljaju ljude oko ezana i namaza. Imamo preko hiljadu džemata a nemamo zajedništva. Zato mi danas, kad obilježavamo 22. godišnjicu genocida, mi iz potočarskog džemata pitamo, gdje nestade džemat?. Gdje nestade naša sloga i zajedništvo koje živješe naši preci i koji baš zahvaljujući džematskoj snazi kroz vjekove braniše Bosnu. Alija i Damir i sve potočarske džematlije koji pod bijelim šehidskim nišanima obitavaju poručuju: Ako se vi braćo ne okrenete džematu, nema vama a ni nama mira i sigurnosti. Uzdajte samo u sebe i svoju snagu i na Allaha se oslonite a ne okrećite se uzalud ni istoku ni zapadu jer vam od tamo rješenje naših problema neće doći. U džematu je naša snaga, a s njim je i milost Božija. Ne gubite snagu braćo i ne bježite od milosti Božije razjedinjujući se i bespotrebno se dijeleći! Molimo te Bože, u čvrste safove nas zbij i džemat naš ojačaj. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
07.07.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

28.06.2017.

BILI NAM VJEROVAO OMER r.a.?

Allah dž.š., ništa nije stvorio uzalud, ništa naredio bez svrhe. Sve što je stvorio, učinio je to s mjerom, sve što je naredio, učinio je to s razlogom. Sva stvorenja Božija slave i veličaju Stvoritelja. I čovjeku je to zadaća, a da bi to i ostvario i sebe istinskim vjernikom učinio, nužno je da obrede vjere revnosno izvršava. Namaz je obred, i zadaća mu je od zla i razvrata odvraćati. Post je obred, i zadaća mu je da nas u vjeri snaži i na putu odricanja jača. Zekat je farz, i zadaća mu je da nas svjesnim da ničega vlasnici nismo, drži. Hadždž je obred, i zadaća mu je da nas mijenja, preporodi. Obredi nisu, nikako ih ne smijemo tako shvatiti, sami sebi svrha. Oni su neprekidni čovjekov korektiv i sredstvo koje čovjeka čini svjesnim ovisnosti o Bogu i ukazuje mu na granice koje ne bi smio prekoračiti. Ramazan, taj neizmjerne blagodati pun, mjesec je iza nas. Mnogi od nas su bili revnosni u izvršavanju ramazanskih i ibadeta u Ramazanu. Bojim se da su mnogi razumjeli da samim prisustvom obredu postižu ono što Allahovom zadovoljstvu vodi. A nije tako! Ne potvrđuje i ne svjedoči vjeru našu, naša vanjština. U predaji jednoj se veli: „U vrijeme poslanika Sulejmana a.s., nekom čovjeku sletje ptica na rame. Čovjek je jako udari i pri tom joj slomi krilo. Ptica ode kod Sulejmana a.s., i tuži čovjeka, a Sulejman a.s., čovjeka pozva na saslušanje. Kad ga sasluša, proglasi ga krivim i presudi da mu slome ruku. Baš kad su htjeli izvršiti presudu, ptica progovori:'Ja sam tog čovjeka vidjela izdaleka, i kako na njemu ugledah džube, saruk i bradu, pomislih da se radi o dobrom čovjeku od kojeg su svi sigurni, koji nikome ne nanosi štetu, te sletjeh na njegovo rame. Umjesto da mu lomite ruku, obrijte mu bradu i skinite saruk i džube“. Posvjedoči ptica, vanjština me njegova zavela. Pred halifom Omerom r.a., došao je da svjedoči neki čovjek. Omer r.a., mu reče: „Ja tebe ne poznajem, dovedi nekog ko te poznaje“. Jedan od prisutnih reče: „Ja ga poznajem“. „Kako ga poznaješ“, upita Omer r.a.. „Poznajem ga kao pravednog i povjerljivog“, odgovori čovjek. „Je li on tvoj komšija? Znaš li kako provodi dane i noći“? „Ne“, odgovori čovjek, a Omer r.a., nastavi pitati: „Jesi li s njim poslovao“? „Ne“, odgovori čovjek. „Da li si s njim bio u nekoj prilici gdje bi se pokazao njegov ahlak, kao što je putovanje“? „Ne“, odgovori čovjek. „Ti njega ne poznaješ“, reče Omer r.a., i dodade: „Mislim da si ga samo vidio u džamiji“. Potom se okrenu čovjeku i reče: „Idi, i dovedi nekog ko te poznaje“. Poslanik Muhammed a.s., je rekao: „Ne gledajte u namaz i post čovjeka, gledajte da li, kada govori, govori istinu. Kada mu se nešto povjeri, da li to iznevjeri i da li ga napušta takwaluk kada mu se ponudi dunjaluk? Kako se ponaša kada su u pitanju njegovi interesi? Nema vjere onaj ko nema emaneta“. Ramazan je iza nas. Bilo nas je u džamijama. Bilo nas je na obaveznim i neobaveznim namazima. Bilo nas je na mukabelama. Priređivali smo iftare, družili se. Bili smo spremni u tom blagoslovljenom mjesecu na više žrtve. Nije Ramazan svojim sadržajima bio prisutan samo u džamijama i našim kućama. Ugostiteljski objekti, čak i trgovi naših gradova su svjedočili Ramazan. Vjera nam je kroz manje i veće javne iftare dobivala i festivalska obilježja. Divili smo se slikama masovnih iftara, slikama safova mladih ljudi na noćnim namazima. Hvalili se odzivom naših džematlija na posebne, lejletulkaderske programe, a sve je krunisano punim ulicama klanjača na bajram namazu. Ovo je sve za pohvalu svaku jer potvrda je to naše svijesti o nama, o našem identitetu, ali znajmo ne bi nas to kod Omera r.a., uvelo u društvo svjedoka kojima on, vjeruje. Tražio bi da nađemo nekoga ko nas poznaje bolje, nekoga ko poznaje naš karakter, naš ahlak, ko poznaje naše ponašanje jer se potvrda istinske vjere baš u tome nalazi. Poslanik nas uči, ne uzdajte se u čovjekov obred, ne sudite ljudima po njihovom namazu i postu, i zato mi sad sebe s pravom pitamo: Jesmo li mi bili u Ramazanu ili je Ramazan bio kod nas??? Ako smo mi bili u Ramazanu, tada je obred, a to mu je i zadaća, na nas uticao i boljim vjernicima nas učinio. Ako je Ramazan bio kod nas, on je eto otišao. U ovoj prvoj, postramazanskoj hutbi, pitamo sebe: Hoće li biti više istine u našem govoru? Je li Ramazan odgojio nas i naučio, da laž i ružna riječ, vjerniku ne pristaju? Hoće li biti više povjerenja među nama? Je li Ramazan obredima svojim odgojno na nas djelovao i od nas načinio ljude koji o povjerenom emanetu brinu? Ima li više takwaluka, bogobojaznosti u našim srcima, ili smo se opet nakon džamije, nakon obreda i Ramazna svi zajedno vratili u okrilje korumpiranog društva bez želje da se išta u njemu mijenja? A ne može se ništa promijeniti ako mi sebe ne promijenimo. Ljude, vidite opominje Poslanik, često napusti takwaluk kad im se ponudi dunjaluk. A mi često sudimo o ljudima kad im važne funkcije u društvu povjeravamo po tome, da li klanjaju ili ne? Dobro je da klanjaju, dobro je da poste, ali nažalost, nije to garancija i da su pošteni, ne bi im Omer r.a., samo zbog izvršavanja tih obreda vjerovao. Džemat je ramazansko obilježje. Normalno je da pripadnik džemata uvijek stavlja džematski, ispred svog interesa. Poslanik nas uči da kad o čovjeku sudimo, gledamo kako se ponaša kad je u pitanju njegov i interes opći. Nažalost, za ostvarenje ličnog interesa, mi smo, i mi koji smo u džamiji, spremni žrtvovati sav naš džamijski staž i sve poruke obreda zaboraviti. Omer r.a., traži da dođe, o nama govoriti neko ko nas zna. A zna nas onaj koji zna kako se ponašamo izvan džamije, zna nas komšija, zna nas onaj ko posluje s nama i ko je s nama bio u prilici u kojoj se ćud, ahlak, naš pokazuje, kao što je putovanje. Neće nas spasiti obred ako ne budemo vjernici istinski a Poslanik kaže: „Nema vjere onaj ko nema povjerenja, emaneta“. Uzvišeni Bože, učini nas svjesnim sveobuhvatnosti riječi Tvoje. Učini nas svjesnim, da ona, riječ Tvoja uređuje sve sfere našega života. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
30.06.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

14.06.2017.

ČINEĆI DOBRO OD VATRE SE ŠTITI

Jučerašnji dan je bio, a godina 630-ta kad je Poslanik s ashabima tijumfalno, bez borbe, ušao u Mekku. Taj dan se po tom događaju naziva FETH.To je dan oslobađanja Mekke od kufra. Dan je to u kojem je svjetlo vjere u punini svojoj obasjalo Mekku i stanovnike njene. S tim dvadesetim danom Ramazana ulazimo u posljednju trećinu. Onu u kojoj se nakon zasluženog rahmeta i magfireta od vatre oslobađa. Putujući dunjalukom čovjek sam bira stazu kojom će ići. Koju god da odabere u vječnost će stići. Jedna, ona prava, vodi u vječni džennetski užitak, druga, stranputica, vodi nesnosnoj patnji, vatri vodi. Svakom je čovjeku ostavljena mogućnost da odabere put koji će ga od patnje osloboditi, vatri nedostupnim učiniti. Objava i razum, to su dvije blagodati čovjeku date koje ako slijedi, vode skupini od vatre spašenih. U skupini od vatre oslobođenih su poslanici. Allah dž.š., ih je odabrao i svojstvom ISMET počastio. Allah dž.š., kad ih spominje kaže: „I mir neka je na poslanike“./Safat,181./ Oni su najodabranija skupina. Dato im je i pravo da se za druge zauzimaju a posebno je posljednjem među njima priznato. Mi na našem putu oslobađanja od vatre, ugledajmo se na njih jer oni su nama uzor i za šefa'at njihov borimo. Istinoljubljivost je osobina koja od vatre oslobađa. Istinoljubivi su oni koji živeći vjeru, druge vjeri zovu. Ebu Bekr je es-Sidik - istinoljubivi i svi koji se načela vjere drže i žive ih, ova su skupina. Aliju r.a., Poslanik savjetuje: „Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je od svih dunjalučkih blagodati“. Najsigurniji put do vječnog užitka je, o vjeri govoriti djelom. Pravednost je divno svojstvo, a još kad vladara krasi, tad je sigurno od vatre štit. Skupini koja je od vatre oslobođena, sumnje nema, pripadaju i oni koji pravedno vladaju. Poslanik kaže: „Pravedni vladari će biti na divanima od nura“. Također kaže: „ Najdraži i Allahu na Sudnjem danu najbliži od svih stvorenja bit će vladar pravedni“. Pravedniku salavat donose i za njega mole i stanovnici nebesa i zemlje, a nepravednika svi proklinju. Od vatre se, braćo, udaljava svako od nas ko pravdu podupire jer, sahat pravde, Allah vrijednuje više od dugogodišnjeg ibadeta. Svi koji ulaze u trgovinu u kojoj nema gubitka koračaju stazom koja baščama džennetskim vodi. Oni koji se bore na Allahovom putu i imetcima i životima, oni će divne dvorove u vrtovima Adna imati. To je uspjeh veliki. To je trgovina u kojoj se ne gubi. Bijaše neki čovjek koji se od vatre spasio jer je jednu noć na straži bdio Allahovu vjeru štiteći. Hazreti Aiši r.a., Poslanik govori da se od vatre zaštiti dijeleći makar pola hurme. Na straži je, braćo, svako od nas ko bdije nad propisima vjere naše. Kad je Poslanik objašnjavao šta je haram a šta farz, jedan od prisutnih reče: „Tako mi Allaha neću na ovo ništa dodavati, niti ću išta od ovog izostavljati. Poslnik reče: „Bit će spašen ako ispoštuje što je rekao“. Od vatre se štiti i oslobađa svako ko od imetka dijeli. Sadaka će, veli Poslanik, biti zastor, brana, između čovjeka i vatre. Ne dopustite, braćo, da vas šejtan pohlepom i škrtarenjem obhrve pa vas od davanja zekata odvrati. Ne očistiti post sadekatul fitrom i imetak zekatom, to vodi u zagrljaj one zmije koju Poslanik opisuje sa žutim i crnim pjegama koja će čovjeka u Džehennemu stezati i govoriti, ja sam imetak tvoj s kojim si škrtario i iz njega tuđe pravo nisi izdvajao. „Mjerenje toga dana će biti pravedno“./A'raf,8./. Vatre džehennemske će se zaštititi i patnje bolne spasiti i onaj čija dobra djela budu brojnija, teža. Abdullah ibn Mesud kaže: „Tri su skupine ljudi na Sudnjem danu. Oni čija dobra djela, makar za jedno pretegnu, ući će u Džennet. Oni čija loša djela, makar za jedno, pretegnu, ući će u Džehennem, i oni čija su djela izjednačena. To su oni koji će biti na el-Arafu, zidinama, između Dženneta i Džehennema“. U svom nastojanju da se od vatre oslobodiš, o čovječe, ne propusti priliku da gdje god možeš dobro djelo učiniš, jer svako će nam, makar koliko trun bilo, trebati. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Allah dž.š., šalje meleke da obilaze puteve i da traže skupove na kojima se On spominje. Kada ih nađu, meleki se počnu dovikivati:'Dođite, našli smo ono što tražimo'! Okupe se oko njih pa ih pokriju krilima sve do najbližeg neba. Allah dž.š., ih tada upita:'Šta govore Moji robovi'? 'Slave Te i veličaju, zahvaljuju Ti i poštuju Te', odgovore meleki. 'Jesu li Me vidjeli'? 'Ne, nisu Te vidjeli'. 'A šta da su Me vidjeli'? 'Da su Te vidjeli još više bi Ti robovali, još više bi Te veličali i još više bi Te slavili'. 'A za šta me mole'? Upita Gospodar. 'Mole Te za Džennet'. 'Jesu li ga vidjeli'? 'Ne, nisu ga vidjeli'. 'Šta bi da su ga vidjeli'?'Da su ga vidjeli, još bi mu više težili, još više bi ga tražili i još više željeli'. 'A od čega traže zaštitu'? 'Od vatre'. 'A jesu li je vidjeli'? 'Ne'. 'A šta da su je vidjeli'? 'Još više bi od nje bježali i još više je se plašili'. Tada će Allah reći: 'Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio'. 'Među njima je jedan čovjek koji ne pripada njima, samo je usput svratio', reći će jedan melek. Oni su grupa uz koju njihov sabesjednik neće biti nesretnik i iz Mog oprosta neće biti izuzet“./Buhari i Muslim/. Uzvišeni Bože, učini nas dostojnim Tvoje milosti, otvori nam vrata Tvog magfireta i učini nas od onih koji će od vatre spašeni biti. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
16.06.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

31.05.2017.

POSTIŠ LI ILI GLADUJEŠ???

Ne zna čovjek, a ni znati ne može, jer sve mu je ograničeno pa i moć poimanja, kakvu blagodat i dobra koliko nam donosi Ramazan. Sad smo u ovim prvim danima njegovim u samoj milosti Božijoj. Iz hadisa znamo da je prva njegova trećina Rahmet. Sva stvoreja Božija, milost Njegovu trebaju, i On je Uzvišeni svima i dariva. Kaže nam: „Milost Moja obuhvaća sve“./A'raf,156./. Ovdje na Dunjaluku, On Svevišnji sve obasipa neizmjernim darovima, nebrojivim blagodatima, i sve postoji i opstaje, milosti Njegovoj zahvaljujući. Od svih stvorenja Njegovih samo smo mi, čovjek je samo, onaj čiji odlazak s ovog svijeta je nazvan, povratkom. Nije nikome osim nama data sloboda izbora i niko osim nas nije razumom obdaren. Naš život, čovjekov životni put, se ne završava s odlaskom sa Dunjaluka. Naš odlazak je povratak. Kad se vratimo, šta će nam se desiti? „On će vas o onome što ste radili obavijestiti“./Džuma, 8./. Eto, tog svog na zemlji namjesnika, Allah dž.š., nije ostavio da se sam snalazi, da zemljom, Dunjalukom luta. Objavu i Poslanika je poslao i put ka uspjehu pokazao. Šta da radi, naredio mu kako bi pri povratku Gospodaru bio sretan i zadovoljan. U danima smo koji su posebni i koji se zajedničkim imenom zovu RAHMET. Trebat će nam milost Božija kako bismo se spasili i džennetskog rahatluka domogli. Nakon što Allah dž.š., u suri A'raf reče da milost Njegova obuhvaća sve, On naglasi da će je posebno dati onima koji se grijeha klone, koji su bogobojazni, koji zekat daju i u ajete Njegove vjeruju. Da bi se te, posebno darivane, milosti domogli treba se od grijeha udaljiti. Od grijeha može udaljiti samo strah od Boga, takvaluk. Ovo je mjesec kad se bogobojaznost snaži. Njegov temeljni ibadet, post, ima upravo taj cilj, „da biste bogobojazni bili“. /Bekare 183./. Mi samo Allaha radi, niko nam ništa ne bi uradio, možda nas ne bi ni prekorio kad bi nas vidio da danas jedemo i pijemo, samo Allaha radi mi postimo. Nema straha ni od kog, Božije zadovoljstvo je razlog zbog čega to činimo. Nema sumnje, post je rezultat naše vjere koja nam srca nastanjuje. Post će biti istinsko naše dobro djelo, radovat ćemo mu se na Ahiretu, kao što se ovdje iftaru radujemo, ako s njim osnažimo našu vjeru, učvrstimo bogobojaznost, postanemo jači u borbi sa grijehom, odlučniji pri susretu sa šejtanom. Ramazan je došao u naše kuće, sela, gradove.... Kad ode, ne bi smjelo biti da isti broj kladionica u gradu. Strah od Boga i naša žudnja za milošću Božijom ih je zatvorila. Kad ode Ramazan, ne bi smjelo biti da i dalje s komšijom ne govoriš i ljude oko sebe bihuzuriš. Strah od Boga i snažna želja za milošću Božijom, usmjerila te na ljubav prema bratu, i da mu pomogneš, zove te. Kad ode Ramazan, ne bi smjelo biti da tvoj korak ka dobru bude zaustavljen, da tvoj put ka milosti Božijoj bude zatvoren Braćo, nije dovoljno samo ostaviti užitak tjelesni da bi se postigao cilj. Da bi bogobojaznost osnažili, a to je cilj, potrebno je da razgaovaramo sa sobom i da vidimo gdje smo i kako možemo biti bolji. U tom razgovoru sa sobom, o čovječe, ne zanemari ono što ti Gospodar poručuje. To što ti On govori, radi tvog dobra govori. Milost posebnu, onu na Ahiretu, dobit će i onaj koji u ajete objavljene vjeruje. Allah dž.š., kaže da je alkohol i kocka haram, zlo, u njima je, kaže On, propast tvoja. Sad u ovim danima, prve ramazanske trećine, trećine rahmeta, postiš, ostavio si hranu i vodu i užitak svaki. Zašto? Jer želiš osnažiti bogobojaznost. Znat ćeš jesi li uspio ako stvarno povjeruješ u ajet objavljeni i snagom vjere koju je Ramazan osnažio, ostaviš grijeh. Ako poslije Ramazana opet na tvoj sto se vrati alkohol a u tvoj živor svakodnevni posjeta kladionici, ti si tad samo bio u ovim ljetnim danima gladan i žedan, nisi postio. „Vjernici će postići ono što žele“./Mu'minun,1./. Sama riječ vjernik, podrazumijeva da onaj koji se tako deklariše, u ajete vjeruje. Među objavljenim je i onaj koji nas zove da preko tewbe do milosti Božije dođemo. „Reci: o robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Božiju milos! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista, mnogo prašta i On je milosti“. /Zumer,53./. Dani između ovog i narednog petka će biti dani magfireta. Dani u kojima će Allah dž.š., praštati svakom iskrenom pokajniku. Nema sumnje u ajete Božije, a On kaže, oprostit će sve grijehe. O čovječe, čuj poziv Božiji i pohitaj u okrilje Njegove milosti koja će na Ahiretu biti samo vjernicima darivana. Čuj čovječe, ovaj poziv koji nam Poslanik u kudsij hadisu od Gospodara prenosi. Allah dž.š. kaže: „Čovječe, storio sam te iz ničega. Dao sam ti sluh, vid, razum i srce. Robe Moj, pokrivam te, a ti Me se ne bojiš. Robe Moj, spominjem te, a ti Me zaboravljaš. Robe Moj, ja se stidim tebe, a ti se ne stidiš Mene. Ko je pleminitiji i darežljiviji od Mene? Ko je pokucao na Moja vrata, a da mu nisam otvorio? Ko je nešto od Mene tražio a da mu nisam dao? Zar sam Ja škrtica, pa da Moj rob bude prema Meni škrt“. Ne budi škrt! Pokucaj na Allahova vrata tewbom! Otvori sebi put ka milosti Njegovoj! Post svoj učini istinskim dobrim djelom. Neka rezultat tvog posta bude bogobojaznost a ne glad. Uzvišeni Bože, pomozi nam da budemo istinski postači. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
02.06.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.


Stariji postovi

Gradska džamija Zavidovići
<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
211112

Powered by Blogger.ba