Gradska džamija Zavidovići

Dobrodošli na moj blog na kojem cu ispisivati hutbe iz Gradske dzamije u Zavidovicima.

19.07.2017.

DŽEMAT JE SKLAD – NE NARUŠAVAJ GA !

Devedeset devet je Allahovih lijepih imena. Među njima i ono koje Ga, el – Musawirom, opisuje – Onim koji likove daje. Uzvišeni neprekidno stvara, „Svakog časa On se nečim zanima“. /Rahman, 29/. Sve što On stvara posebno je, drugačije, slično postojećem, nipošto isto. Ne postoje dvije iste stvari u Njegovom stvaranju. U najljepšem obliku „FI AHSENI TAKWIM“, stvorio je čovjeka i svakom drugačiji, samo njemu svojstven lik dao. Nisu samo izgledi ljudi drugačiji, i karakteri i prirode ljudske su različite. Sve, u kosmosu razlike, Allah dž.š., u skladni svijet, ustvari svjetove, koji se dopunjuju, nipošto isključuju, ujedinjuje. Red i ravnoteža, to je Allahovo djelo. Među stvorenjima Božijim i svjetovima vidljim i nevidljivim, čovjek je, samo je čovjek, onaj kome je Allah dž.š., govorio i pravila ponašanja objavio. Svi svjetovi i stvorenja sva, osim čovjeka, nisu u mogućnosti biti neposlušni, niti mogu ravnotežu i red u kosmosu narušiti. Čovjek može, ali mu to Allah dž.š., zabranjuje. Allah dž.š., čovjeka poziva da ne čini ništa što narušava red i remeti ravnotežu. I u najtežim, vanrednim okolnostima, onim ratnim, Poslanik zapovijeda čovjeku, ne pali usjeve, ne ubijaj nedužne, ne ruši hramove. Da ne bi iz prirode, remeteći ravnotežu, uzimao mnogo, Poslanik želi obuzdati čovjekovu pohlepu i zabranjuje mu da sakuplja ono što ne može pojesti, da gradi ono u čemu neće stanovati... Da ne bi među ljudima inicirao sukobe, Poslanik čovjeka upozorava da se ni sa kim ne sukobljava i ne svađa oko onoga što će svakako ostaviti i što će mu kad na tabut dođe bezvrijedno biti. Čovjek nije stvoren da živi sam, društveno je biće. Stavarajući ljude različitim, svakom je čovjeku dao i različite sklonosti, sposobnosti kako bi se oni dopunjavali, pomagali i podupirali. Čovjek ne može sam, pa je Allah od njega drugu njegovu stvorio i brak naredio i pravila istog čovjeku objavio kako bi tu zajednicu, za čovjeka nužnu, skladnom učinio. Čovjek ne može sam, pa je Allah dž.š., porod i porodicu čovjeku dao i prava i dužnosti u njoj Objavom uredio, kako bi ta osnovna ćelija društva bila zdrava i skladna. Čovjek ne može sam, pa ga je Allah obavezao da rodbinske veze održava i čuva. Čuvanje tih veza je izuzetno dobro djelo, ali i grijeh ozbiljan ukoliko čovjek rodbinu zanemari i rodbinskim vezama leđa okrene. Čovjek ne može sam, pa je i komšijske odnose vjera naša i uredila i naglasila. Komšiji ćeš i kurban odnijeti, čak je nevažno kojoj vjeri komšija pripada, a kraj komšijske djece ako su ona uskraćena nečim, nećeš pronijeti ni dinju, ni lubenicu, ni kesu voća, ni bombone..., ako ih nećeš počastiti. Komšijski odnosi su toliko od voljenog nam Poslanika naglašavani, da su ashabi pomišljali, imat će komšija pravo naslijediti komšiju, a sve zbog jasne činjenice da čovjek ne može sam. Čovjek ne može sam, pa mu je Allah dž.š., naredio džemat. Allah dž.š., nas je obavezao da se užeta Njegova čvrsto držimo i ni u čemu ne dijelimo. Kazuje nam da je vjerom, njenom osnovnom i temeljnom odrednicom, LA ILAHE ILLELLAH, ujedinio srca naša. Šta bi nas ovdje u ove safove okupilo osim LA ILAHE ILLELLAH? Uistinu ništa, Allah dž.š., kaže: „Da si potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio“:/Enfal, 63./. Šta god narušava sklad džematski, vjera naša zabranjuje. Eto svi znamo dokle ide ta zabrana uznemiravanja u džematu da je nepoželjno da prije dolaska u namski saf jedeš luk jer neugodan zadah bi mogao bihuzuriti brata do tebe. Da bi u džematu svi bili rahat i u njemu vladao sklad, Allah dž.š., naređuje da se kad u džamiju krenemo lijepo obučemo, okupamo i namirišemo. Muslimanu je zabranjeno uznemiriti biljku, životinju, zabranjeno mu je učiniti bilo šta što će uznemiriti čovjeka, i strogo zabranjeno sve što će narušiti red i poremetiti ravnotežu u džematu. Koliko je Poslanik vodio računa o džematskom skladu, o zajedništvu njegovih sljedbenika, možda najbolje svjedoči hadis kojeg bilježe i Buharija i Muslim, pa je njegova vjerodostojnost neupitna a u njemu se kaže: „Imam je postavljen da biste ga slijedili i nemojte se razlikovati od njega. Kada donese tekbir, donesite i vi. Kada učini ruku', učinite i vi. Kada rekne:'Semi'Allahu limen hamideh', recite:'Allahumme Rabbena leke-l-hamd'. Kada učini sedždu, učinite i vi. Kada klanja sjedeći, klanjajte i vi sjedeći“. Imam je dakako postavljen od nekoga ko je njegovu stručnost provjerio i ko nad ispravnošću njegovih postupaka bdije. Nikome nije dato pravo da džematski sklad narušava. Jedinstvo u safu je osnov svakom, i u svim sferama životnim, jedinstvu našem. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku kad sjediš dok džemat klanja. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku ako ti se ibadetska praksa razlikuje od džemata u kojem si. Nema sumnje, neposlušan si Poslaniku ako napuštaš džemat prije nego je imam „oglasio“ kraj. Koliko je važno to jedinstvo džematsko i koliko se ono reflektuje na naše jedinstvo uopće govori i činjenica da naša ulema zahtijeva od svih da prakticiraju onaj mezheb i onu ibadetsku praksu koju prakticira džemat u kojem se nalaziš. Prof. dr. Salih Fevzan profesor na Islamskom Univerzitetu Muhammed ibn Saud u S. Arabiji je upitan: „Da li je musliman obavezan slijediti mezheb zemlje u kojoj živi ili treba da proučava neki drugi i njega slijedi? Odgovorio je: „Ako su stanovnici te zemlje sljedbenici jednog od sunijskih mezheba, ne treba biti drugačiji od njih. Ti mezhebi su dobro proučeni i ne treba izlaziti iz okvira mezheba koji se tu prakticira, ne treba se razlikovati i zbunjivati ljude“. Svevišnji Bože daj nam da se nikad i ni u čemu ne dijelimo i ne podvajamo. Muslimani su Ummet, i to kako Allah dž.š., kaže, najbolji. Najbolji smo, tako Allah dž.š., veli, ako naređujemo dobro, odvraćamo od zla i u Stvoritelja čvrsto vjerujemo. Mi smo danas nažalost Ummet bez snage. Snagu smo izgubili dijeleći se i sukobljavajući. Sukobima je često predhodila obična podjela u džematu, obična razlika u mezhebu i nevažna razlika u ibadetskoj praksi. Poslanik, želeći odstraniti svaku mogućnost razilaženja, odstraniti, svaku klicu sukoba, insistira na jedinstvu džemata i ujednačenosti ibadetske prakse. „Imam je postavljen da ga slijedite, pa se nemojte razlikovati od njega“, eto to je Poslanikova poruka kojom on čvrsto utemeljuje zajedništvo i snažno odgoni i svaku pomisao na razlike koje bi mogle postati uzrok razdoru. Molimo te Bože, da svi Bošnjaci i svi muslimani ozbiljno shvate ovaj hadis kako se ne bi nikad dijelili i ni u čemu podvajali. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
21.07.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

05.07.2017.

ŠEHIDSKI NIŠANI GOVORE!

Džemata džumanskih u Bosni je mnogo. Džuma se klanja u centralnim ali i u mahalskim džamijama. Postoje džumanski džemati od nekoliko desetina do nekoliko hiljada klanjača. Već nekoliko mjeseci džuma se klanja i na musalli potočarskog Memorijalnog centra. To je jedan sasvim poseban džemat. Najveći je to džemat u našoj Domovini. Tu je do sada ukopano 6504 naše braće i sestara, a svaki četrnaesti među njima je dijete. U utorak će im se pridružiti još njih sedamdeset. Nakon ovogodišnje dženaze u ovom džematu potočarskom bit će u safove poredano 447 maloljetnika. Svaki džemat čine živi ljudi. Iz Objave znamo da su i ljudi u potočarskom džematu živi. Šehidi su živi i kod Gospodara svjetova radosni zbog onoga što su kao nagradu dobili. Dvadset i dvije godine su od počinjenog genocida i svakog jedanaestog jula se taj džemat u Potočarima poveća za nekoliko hiljada braće i sestara koji mezarja zijarete, koji dođu tu pokraj bijelih nišana šehidskih pouku uzeti, idu čuti šta im vječno živi potočarski džemat poručuje. Ne smetnite s uma, govore nam potočarska braća, da je Gospodar naš naredio da se užeta Njegova držimo i nikako se ne dijelimo. Džemat nam je naredio. Mi, braćo, pod pojmom džemat uglavnom poimamo naša okupljanja u kućama Božijim i pod tim pojmom podrazumijevamo broj domaćinstava koja se ujedinjuju u osnovnu i najnižu organizacijsku formu u Islamskoj zajednici. Ne prihvatite, govore nam potočarska braća, da vaš džemat bude samo okupljanje radi zajedničkog klanjanja. Džemat je život svakodnevni. Želite li biti jaki, a nužno je da budete kako bi zaštitili sebe i našu djecu od novih zala, pokolja i genocida, džemat je put. Bez džemata, bez zajedništva, nema sigurnosti. Želite li Božiju pomoć, džemat je put. Podsjećamo vas, govore nam potočarska braća, da naš voljeni Poslanik uči sljedbenike svoje da je sa i nad džematom milost Božija a u svađi, sukobima, neslozi, kazna Njegova i propast naša. Baš kao što ste sad s nama u safove u ovom džumanskom namazu poredani, kao što se u ove namaske safove redamo i zbijamo, u svim životnim situacijama i svim, za našu budućnost pokrenutim akcijama, moramo. Moramo biti jedan uz drugog i jedan za drugog. Braća ste vi, opominju nas potočarska braća. U Knjizi koja vam je putokaz stoji da se u dobru pomažete, da se u dobru natječete. Ne izdajite emanet koji vam mi ostavljamo, pa da se ne daj Bože u zlu i grijehu, u neprijateljstvu jedni protiv drugih udružujete. Nesrećnim nas činite ako jedni protiv drugih spletkarite i tako neprijatelju koji nas od porodica razdvoji a neke porodice potpuno uništi, otvarate vrata na koja će slobodno ući i rušiti vašu i našu kuću, Bosnu. U safovima potočarskog džemata ima djedova i nana. Ubijeni su samo zato što šehadet svjedočiše. U utorak, u njihov saf staje i Alija Smajlović ubijen u sedamdeset drugoj godini života. Prije njega su tu ukopani brojni koji nikog nisu ugrozili, nisu to ni mogli jer bijahu iznemogli starci. Kad kraj njihovih nišana stanemo, oni nam govore, da džemat kojem Islam teži, koji je Islamu cilj, je onaj izvan džamije. Ovaj džamijski na kojeg nas ezan okuplja je sredstvo, a cilj je da se naučimo međusobno pomagati, jedni druge podupirati, da sličimo ciglama čvrsto uzidanim. Džemat je briga o bratu i sestri, ovaj džamijski je samo put do tog izvandžamijskog, živog džemata. Mi iz Potočara, pitamo vas koji ste nam ovog jedanaestog jula došli, brinete li se vi jedni o drugima? Kakva je briga u našim džematima o starim, iznemoglim, siromašnim? Mi vidimo da vi, braćo naša, ne razumijete šta je džemat. Izađete iz džamije i ne pitate, ima li ko u komšiluku u potrebi, a znate da je slab musliman onaj koji zaspi sit a komšija mu gladan. Mi vidimo da je mnogo očeva i majki, roditelja usamljenih, od vlastite djece zanemarenih. Znamo mi, da vi znate, da su roditelji izvanredna prilika da služeći im se, milost Božija se stekne. Mi vas iz ovog najvećeg bosanskog džemata opominjemo: Ako se ne budete voljeli i pomagali, ako ne budete bili živi džemat, ako ne budete jedinstveni u politici, snažni u ekonomiji i u svim sferama života zajedno, ko će vas od zla i nesreće zaštititi i našim mezarjima mir obezbijediti??? Stalo nam je, trudimo se i stalno smišljamo nove načine i iznalazimo nove puteve kako da bude mladih što više u našim džematima. Nismo sretni što je u tom vječnom, najvećem bosanskom džematu, u Potočarima mnogo mladih. Tu ustvari omladina dominira, a puno je i maloljetnika. Evo, u utorak će im se pridružiti još njih sedam. Pridružit će im se i najmlađi za ovogodišnji ukop spreman, Damir Suljić. Te 1995-te imao je samo petnaest godina. Kad stanemo kraj njihovih nišana, u ušima nam braćo odzvanjaju njihove poruke. Braćo naša i sestre, dragi naši vršnjaci, školujte se, obrazujte se i lijepog odgoja budite. Pomozite svakog ko tim putem krene i bodrite svakog da tim putem krene jer je u tome naša snaga. Ne dopustite, uzvikuju nišani šehidski, da naši talenti, te bistre glavice bošnjačke propadaju i koljaču našem, ali i onima koje to klanje mirno posmatraše, sluge budu. Džemat, jesu ovi naši safovi na džumi, ali jednako je farz i da se udružite, osnujete fondove iz kojih ćete pomoći našu djecu da budu snaga naša, da budu naša sigurnost tako što će obrazujući se moći zauzeti važna mjesta u državi ali i u svijetu, zauzeti mjesta gdje se odlučuje. Ne dopustite da drugi odlučuju o vama. Poručuju mladići iz safova potočarskog džemata, mladićima u našim safovima, budite džemat, ne samo džumanski, ne samo ramazanski. Budite džemat, udužite se i snažno borite za svoj jezik, za kvalitetno obrazovanje, borite se protiv svega što uništava našu budućnost. Ja, Damir Suljić, mi braća Zejad i Zaim Imamović, mi braća Vehid i Sakib Mustafić koji se u utorak pridružujemo potočarskoj braći i sestrama, nismo ponosni na vas omladino Bošnjačka sve dok vam je kladionica preča od biblioteke, sve dok vam je provod, kafić i diskoteka preči od škole i žrtve za opće dobro. Samo ujedinjeni oko istinskih vrijednosti ste snaga. Niste džemat ako se danas poslije džumanskog džemata raziđete i ne učinite ništa da i našoj djeci u Novoj Kasabi, Konjević polju, Bratuncu, Koror Varoši i svim gradovima gdje su im prava uskraćena u knjžici đačkoj piše, Bosanski jezik. Niste džemat ako se poslije ovog džumanskog raziđete, bez da ste učinili sve da nađete način, kako pomoći vašeg kolegu, siromašnog studenta i đaka. Statistika kaže da u Bosni ima preko hiljadu džemata. Ima preko hiljadu organiziranih zajednica koje su osnovna forma organizacije u našoj Zajednici i koje okupljaju ljude oko ezana i namaza. Imamo preko hiljadu džemata a nemamo zajedništva. Zato mi danas, kad obilježavamo 22. godišnjicu genocida, mi iz potočarskog džemata pitamo, gdje nestade džemat?. Gdje nestade naša sloga i zajedništvo koje živješe naši preci i koji baš zahvaljujući džematskoj snazi kroz vjekove braniše Bosnu. Alija i Damir i sve potočarske džematlije koji pod bijelim šehidskim nišanima obitavaju poručuju: Ako se vi braćo ne okrenete džematu, nema vama a ni nama mira i sigurnosti. Uzdajte samo u sebe i svoju snagu i na Allaha se oslonite a ne okrećite se uzalud ni istoku ni zapadu jer vam od tamo rješenje naših problema neće doći. U džematu je naša snaga, a s njim je i milost Božija. Ne gubite snagu braćo i ne bježite od milosti Božije razjedinjujući se i bespotrebno se dijeleći! Molimo te Bože, u čvrste safove nas zbij i džemat naš ojačaj. Amin!
Gradska džamija Zavidovići.
07.07.2017.god.
Džumu imamio i hutbu održao imam prof. hadži Izet ef. Čamdžić.
Hutbu obradio i na blogu objavio Mirsad ef. Halilović-muezin.

Gradska džamija Zavidovići
<< 07/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
328421

Powered by Blogger.ba