Čovjek ne upravlja ničim i ne kontroliše ništa

Allah, dž.š., kaže: „Upitaj ih kome pripada Zemlja i sve što je na njoj, znate li? Allahu, reći će. Reci, pa zašto onda sebi ne dođete.“ (Muminun, 84-95) Allah, dž.š., pita, zašto, o čovječe, ne shvatiš svoju ulogu na Zemlji? U prilog bržem i lakšem razumijevanju naše dunjalučke zadaće Ebu Hurejre, r.a., od Poslanika prenosi:…

Nastavi čitanje →

Ikrar je odluka da se bude bolji

Ikrar-dova je ona manifestacija na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti petu islamsku dužnost, obaviti hadždž. U našoj bosanskoj tradiciji Islama ona se još naziva hadžijska ili dova za ispraćaj hadžija. Riječ dova u naš jezik vjerovatno dolazi od arapske riječi „dua“ što znači zov, molba. A riječ „ikrar“ glagolska je imenica koja znači…

Nastavi čitanje →

Stanje naše se neće mijenjati samo

Allah, dž.š., je svjetova Stvoritelj, a svjetovi su vidljivi i nevidljivi, biljni i životinjski… Čovjeku, razumom obdarenom i u najljepšem liku stvorenom, dato je da svijet uređuje, ravnotežu održava, jednom riječju, da kao i sve ostalo, u pokornosti Bogu živi. Da bi to mogao odgojiti se mora, ponašanje svoje sa Stvoriteljevim zahtjevima uskladiti. Allah, dž.š.,…

Nastavi čitanje →

Ljudsko tijelo je zemlja, a zemlja je kao tijelo

„Na Zemlji ću namjesnika stvorit.“ Stvoritelj obavještava besgriješna stvorenja svoja –  meleke. „Zar ćeš onoga koji će nered činiti i krv proljevati, stvoriti?“, upitaše oni i tako nam otkriše da između ostalog čovjekova priroda je i sklonost ka destruktivnom djelovanju. Poslanik kaže: „Džinni su stvoreni od vatre, meleki od nura – svjetla, a čovjek od…

Nastavi čitanje →