Nema dana bez džamije

Ima Dan planete Zemlje, ima svjetski Dan voda, ima Dan slijepih i slabovidnih osoba, ima Dan knjige, ima svjetski Dan zdravlja, ima svjetski Dan poezije, ima Dan džamija. Svi spomenuti, i još brojni nespomenuti, od različitih institucija proglašeni dani, imaju zadaću skrenuti našu pažnju na važnost onoga čemu je dan posvećen.

                Islamska zajednica je sedmi maj proglasila Danom džamija, taj datum je odabran jer dana tog, a godine 1993., srušena je banjalučka Ferhadija. Nažalost u tim godinama agresije na domovinu nam srušeno je na stotine džamija i vjerskih objekata, mesdžida, turbeta, imamskih stanova, broj porušenih objekata u vlasništvu Islamske zajednice premašuje hiljadu.

                Kao što Dan planete Zemlje treba skrenuti našu pažnju na važnost staništa nam i podstaknuti nas da se prema njoj odgovorno odnosimo i da na njoj red i ravnotežu čuvamo. Kao što Dan voda želi skrenuti našu pažnju na nužnost očuvanja vode bez koje života nema. Kao što Dan zdravlja skreće našu pažnju na obavezu čovjekovu da zdravlje čuva i obezbjedi što bolje uslove za liječenje, tako Dan džamija skreće našu pažnju na važnost džamije u našim životima, ustvari taj dan džamija želi nas podstaknuti da nam svaki dan treba biti džamija i to na način da nas u svakodnevnici prepoznaju kao ljude džamijom odgojene, da nas u svakodnevnici prepoznaju da smo džamijski, po ponašanju.

                Allah, dž. š., kaže da džamije grade i održavaju oni koji Allaha i Sudnji dan vjeruju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Poslanik je sa ashabima gradio džamiju. Muslimani su kroz sve vjekove, a njih se četrnaest naslagalo od dolaska Objave, gradili džamije. Na to su podstaknuti nagradom obećanom, a podsjećam Poslanik je rekao da ko gradi džamiju ovdje, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu. Muslimani su kroz sve vjekove, a njih se četrnaest naslagalo od kako je Poslanik u Kubau, a potom u Medini sagradio džamiju, džamije održavali i bili im život, ukras im bili. Na to su podstaknuti nagradom obećanom, a podsjećam na slučaj žene, siromašne žene, za koju Poslanik reče da će u Džennnet nastanjena biti jer trunje po džamiji je brala, džamiju je održavala. Muslimani su kroz vjekove, a njih se četrnaest naslagalo od kako je Poslanik kao imam pred džemat stao, u džamiju išli i tu saffove svoje zbijali i džemat snažan postajali. Na to su podstaknuti nagradom obećanom, a podsjećam da je Poslanik rekao da je milost Božja sa džematom i da je za svaki korak načinjen ka džamiji, ka saffu džamijskom, dobro djelo uknjiženo, a grijeh jedan isknjižen.

                Ali, džamija nije samo mjesto sedžde, ona nije samo mjesto gdje mi džematile kroz namaz razgovaramo sa Stvoriteljem, džamija je naš orijentir, ona je naš identitet, mjesto je našeg stasavanja, u njoj se odgajamo, ona je institucija bez koje musliman ne živi.

                Dan džamija ima zadaću podsjetiti nas da je džamija mekteb i da mi kao roditelji ispunjavajući obavezu da djecu svoju selametu okrenemo, istu u mekteb šaljemo. Tu se kaleme te mlade voćke koje će plodom svojim, sobom odgojenim, oplemeniti džamiju, oplemeniti društvo, koje će biti kroz novonastali džamijski saff naša snaga, ali i naše trajno dobro jer dobro odgojeno dijete je upravo to, SADEKATUN DŽARIJETUN.

                Dan džamija ima zadaću podsjetiti nas da nas džamija orijentira i u vremenu i u prostoru, ezanom u vremenu, mihrabom u prostoru. Namaz je tačno vremenski propisana obaveza, a mihrab je ka kibli okrenut, a ona je ista svima nama. U džamiji ima minber, slušajući poruke s njega, u vjeri, u ubjeđenju rastemo. Ima u džamiji mihrab, stajući pred njega, da se suprostavimo šejtanu snažimo, jer mihrab je mjesto borbe, tu pred mihrabom snažimo da se neprijatelju otvorenom suprostavimo. Kada se u vremenu izgubiš, neka te poziv na namaz vrati, neka te opomene, da ti nemaš drugo vrijeme već ovo koje živiš i da treba da ga iskoristiš i na poziv za spas žurno se odazoveš. A kada se u prostoru dezorijentišeš, evo Dan džamija opominje, jedinstvo vaše kible od vas zahtjeva da se svi u istom pravcu okrenete i postignete jedinstvo akcije i postavite jedinstven cilj kako biste ponašanjem svojim djecu svoju orijentirali i siguran im put u budućnost trasirali.

                Dan džamija je tu, zadaća mu je da nas podsjeti da je u mozaiku našeg identiteta to da smo muslimani, to nas džamija određuje i odgaja važno i da mi bez džamije ne živimo. To je znano dušmanu da mi bez džamije ne živimo, pa ih je porušio kako tamo gdje ih nema ne bi ni nas bilo. Allahu hvala džamije su ponovo ispravljene, munarama svojim pozivaju nas da svojim jedinstvom i zajedništvom zadobijemo ponos i poštovanje i da poput uspravljenih munara dostojanstvo živimo. Svojim mihrabom nas zovu odlučnoj borbi protiv svega što nas slabim čini, a sa minbera svojih nam zbori, odazovite se onome što će vam život sretnim učiniti i spašenim vas u vječnost uvesti, a kandiljima sa munara nam kazuje, ne zaboravite, džamijsko svjetlo sija noću kao i danju, slijedite ga i uspjet ćete.

                Uzvišeni Bože, pomozi nam da razumijemo da je zadaća Danu džamija da nas podstakne da svaki dan džamijski živimo. Amin.

                05.05.2023.

Izet-ef. Čamdžić  

Komentariši