Pokornost Bogu nesreći je prepreka

Ibn Abbas, r. a. prenosi da je Poslanik rekao: „Allah, dž. š., otklanja i suzbija nesreće od moga ummeta radi onoga koji klanja i od onoga koji ne klanja. A kada bi svi napustili namaz, Allah, dž. š., ih ne bi ni pogledao. On suzbija nesreće od mog ummeta i radi onih koji daju zekat, od onih koji ne daju. Kada bi svi odustali od davanja zekata, Allah, dž. š., ih ne bi ni pogledao. Allah, dž. š., otklanja i suzbija belaje i nesreće od mog ummeta radi onih koji poste i od onih koji ne poste. Kada bi svi napustili post, Allah, dž. š., ih ne bi ni pogledao. Allah, dž. š., otklanja i suzbija belaje i nesreće od moga ummeta radi onih koji obavljaju hadždž i od onih koji ga ne obavljaju. Kada bi svi napustili obavljanje hadždža, Allah, dž. š., ih ne bi ni pogledao. Allah, dž. š., otklanja i suzbija od mog ummeta nesreće i belaje radi onih koji klanjaju džumu. Kada bi svi napustili džumu, Allah, dž. š., ih ne bi ni pogledao. A Uzvišeni Allah je rekao:'A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na zemlji bi, doista, nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima’ (Bekare 251)“. (Šerh – usfuri Muhammed ibn Ebi Bekr)

Dunjaluk je poprište borbe dobra i zla. Ovdje žive ljudi koji objavu čuju i praktikuju je, ali i oni koji su na nju gluhi. Tu su ljudi koji znaju da život nije samo dunjaluk, ali i oni koji su se potpuno dunjaluku posvetili, ne mare za ahiret.

Allah dž.š., Svom zemaljskom zastupniku, halifi, daje razumi objavu, kako bi na zemlji red vladao. Nikad neće biti potpuno iskorijenjeno zlo i grijeh, ali Allah, dž. š., i Poslanik hoće da dobro bude osnova, a zlo izuzetak, hoće da dobro dominira. Ako dobro bude naša preokupacija, svima će biti dobro. Allah, dž. š., štiti društvo, zajednicu ljudi na zemlji, od nesreće, od elementarne nepogode, zemljotresa, poplave, požara, od bolesti i svakoga zla, zbog naše pokornosti Njemu. Ezan i namaz, zekat, post i hadždž sve su to brane koje nas od zla brane.

Ljudima je, prema objavi, zadaća da živeći dunjaluk, ahiretu teže i da sve što rade, rade tako, da ne budu gubitnici, ni ovdje ni tamo, ni na dunjaluku ni na ahiretu. Dunjalučka dobra čovjek stiče jer mu trebaju. A kad stiče, to na način kojim je Stvoritelj zadovoljan čini. Kad stečeno troši, opet to čini tako da zadovoljstvo Stvoritelja stekne. Čovjeku na dunjaluku treba biti važno i šta ljudi oko njega, o njemu misle. Evo zašto, Enes, r. a., pripovijeda: „Prošli smo pored jedne dženaze, pa su ljudi hvalili umrlu osobu. Poslanik reče: ‘Obavezan je’. Potom smo prošli pokraj druge dženaze, a ashabi su o umrloj osobi govorili loše. Poslanik opet reče: ‘Obavezan je’. Omer, r.a., upita Poslanika: ‘Šta je obavezan Allahov poslaniče’? Poslanik reče: ‘Taj što ste ga hvalili obavezan mu je džennet, a taj što ste ga kudili, njemu je obavezan džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji’. Potom je Poslanik rekao: ‘Kome vi posvjedočite dobrotu, pripada mu džennet. A kome vi posvjedočite da je loš, on pripada vatri. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji.“ (Muttefekun alejhi)

Na svakom mjestu, ma gdje da radimo i ma gdje da se nalazimo, dobro trebamo činiti, tako ćemo sebi svjedoke ahiretske obezbijediti. Ulema, tumačeći ovaj hadis kaže da svjedoci čovjeku, da li je dobar ili loš, mogu biti samo pošteni i dobri ljudi. Svjedočenje loših i pokvarenih se ne uvažava. Onaj koji je loš, njemu ništa ne znači slagati i lažno svjedočiti. Zato gledaj namjesniče Božiji na zemlji da svugdje i uvijek dobro činiš i u pokornosti živiš i jednako tako gledaj s kim se družiš. Tvoj čin dobra, donosi dobro svima. Namaz tvoj štiti zajednicu od zla i nesreće, a tebe odgaja. Tvoj post je zajednici štit, a tebe odgaja. Tvoj zekat, od zajednice zlo i nesreću odgoni, a tebe čini svjesnim, da ti ničega nisi vlasnik i da je tvoje samo ono što ćeš moći samo ono što ćeš moći sa sobom u Vječnost ponijeti, uči te da je tvoje ono što na Božiji put uložiš. Tvoj hadždž štiti zajednicu od zla i nesreće, a tebe prolaznošću opominje, oblačeći ti odjeću bez džepova.  Podsjeća te na skup pred Gospodarom svjetova.

Ma gdje da radiš i gdje god da se nalaziš, pokornost Allahu, dž. š., djelima svojim svjedoči. Tu našu pokornost pred Gospodarom svjetova potvrdit će svjedoci, a oni, koji tu pokornost ovdje ne žive bit će provjereni pri susretu s Stvoriteljem svega. Esved ibn Seri'a prenosi da je Poslanik rekao: „Četvorica ljudi će se pravdati na Sudnjem danu: gluhonijem, starac koji je posenilio, nerazumna osoba i čovjek koji je umro, a nije susreo Poslanika. Gluhonijemi će reći:'Gospodaru, islam je došao a ja nisam ništa mogao čuti’. Nerazumni će reći: ‘Gospodaru, kada je islam došao meni su se ismijavali i po putu me ponižavali’. Oronuli starac će reći:'Gospodaru, islam je došao, a ja nisam bio u stanju da išta razumijem’. Čovjek koji je umro u vremenu između slanja dvojice poslanika će reći:'Gospodaru, meni nije došao poslanik’. Tada će Allah, dž. š., od njih uzeti obavezu da će Mu biti pokorni. Poslat će im poslanika koji će im narediti da uđu u vatru iskušenja i provjere. Ko se pokori i uđe u tu vatru, ona će za njega biti spasonosna i blagoslovljena, a ko se ne pokori i naredbu Božiju odbije, bit će u pravu, džehennemsku, vatru bačen. Allah, dž. š., će im reći:'Kad ste ovu naredbu odbili, tako biste i mog poslanika na dunjaluku lašcem smatrali“. (Ahmed)

Razumni smo, i objavu čujemo. Poslanik je svojom praksom među nama. Nećemo moći pred Gospodarom svjetova ničim pravdati svoju nepokornost i nećemo moći izbjeći za svako djelo koje činimo odgovornost. I trun dobra i trun zla, sve će to pred nas biti izneseno, zato, namjesniče Božiji na Zemlji, gdje god da si, ti pokornost Allahu, dž. š., živi. Islam je pokornost i predanost Allahu, dž. š., a mi smo muslimani. Ne doliči nama ni nepoštenje, ni prevara, ni korupcija, ni destrukcija, ni nepotizam, ni vandalizam. Ne doliči nama da svojim postupkom ikog ugrožavamo i ikog uznemiravamo. Nije nama svojstveno da ičiju imovinu ugrožavamo i uništavamo  jer mi smo muslimani.  Allah, dž. š.,  kaže da smo mi: „HAJRE UMMETIN UHRIDŽET LI-N-NAS“, Najbolji ummet, narod, koji je zemljom hodio.

Uzvišeni Bože, pomozi nas u našoj pokornosti i podari nam snagu razuma da znamo razlučiti dobro od zla, krivo od pravog i prijatelja od neprijatelja.

Amin!

Izet ef. Čamdžić

26.05.2023.

Komentariši