Nemoj brankrotirati

Otišao sam, napustio sam vaše kuće, stanove, džamije i džemate. Bio sam s vama trideset dana, i imao zadaću da vaše ispucale, grijehom ranjene, duše, oporavim. U imenu mojem je taj moj cilj naglašen jer se ja zovem ramadan, a ta vam riječ označava ispucalu, suhu zemlju na koju padne blagorodna kiša i ona, zemlja, se ukrasi biljem, cvjećem raznim, izgledom svojim zadivi. Da li sam uspio osnažiti vaša srca, zaliječiti vaše duše, da se grijesima koje ste, može biti činili, više ne vraćate, da se loših osobina koje su pri vama bile oslobodite. Da li sam uspio, volio bih znati?

Bio sam s vama trideset dana i imao zadaću postom da vas na putu ustrajnosti u dobročinstvu učvrstim i da vas u borbi protiv grijeha i zla odlučnim učinim. Moj post, koji vam je propisan kao i onima prije vas da bi ste bili bogobojazni, ima moć, ima zadaću da vam bogobojaznost ojača, da vas usmjeri dobročinstvu u granicama vaših mogućnosti, a grijeha nam je zadaća kloniti se potpuno. Hožete li biti prisutniji na stazi dobra, a od šejtanske staze dalje, volio bi znati, da li sam uspio to postići?

Unutar ovih trideset dana koje provedoh s vama, deset sam posebno Božijoj milosti posvetio. U tih deset dana, htjedoh vam reći, da ako želite u okrilje milosti Božije, vi i sami morate milostivi biti. Svaki dan od tih deset, ponavljao sam vam riječi poslanilkove:“Ako želite milost Božiju, budite milostivi“. A biti milostiv, to znači hoditi zemljom ponizno, na svačije pravo paziti, ni biljku, ni životinju, čovjeka posebno, nikad i nigdje ugroziti i nigdje i nikad nepravedno postupati. Biti milostiv znači više brinuti o svakom stvorenju Božijem i živjeti u pokornosti Bogu kako bi se Božija milost na nas prosula u danu mahšerskom. O kako bi volio znati da li sam u tih deset dana promocije rahmeta uspio vas merhametli učiniti?

Unutar ovih trideset dana koje provedoh s vama, deset sam posebno posvetio praštanju. Htjedoh u tih deset dana naučiti vas da uvjek ima način da se grijeha oslobodi, taj način se tevba zove, i htjedoh vam reći, svaki dan druge ramazanske trećine vam ponavljah riječi poslanikove:“Ako želiš oprost, opraštaj“. Bog me je učinio posebnim mjesecom, samo je moje ime od svih mjeseci u Kur'anu spomenuo. Posebnost moja je u tome što sam prilika da se bez grijeha iz mene izađe. Da li sam vas od grijeha uspio očistiti, to vi znate, znate jeste li se iskreno kajali i jeste li odlučno grijehu leđa okrenuli. A kako bi volio znati da li ste u meni snage nove, imanske snage, u srca svoja natočili, kako bi se mogli svaki dan i svugdje grijehu oduprijeti. Glavni cilj vjeri i jeste da ne griješite. Da li sam tome doprinio, volio bih znati?

Unutar ovih trideset dana koje provedoh s vama, deset sam posebno posvetio kako bih vas od vatre spasio. Imao sam obavezu da vas naučim da sva dobra djela koja činite, sva dobra djela koja ste u ramazanau učinili, i post, i teravija, i sadaka možete svojom nesmotrenošću uništiti i u vatru otići. Ne samo u ovih deset dana zadnje moje trećine, svaki dan sam vam ponavljao riječi poslanikove:“ Ko ne ostavi laž i ružan govor ne mora, radi Allaha ostavljati hranu i piće“. Sad kad odlazim i jedanaest mjeseci me neće biti želim vas podsjetiti i istovremeno ovim poslanikovim riječima opomenuti. Poslanik je pitao ashabe:“ Znate li ko je bankrot“? Rekli su:“Bankrot je onaj koji nema ništa ni novca ni imetka“.Poslanik je rekao:“Ne, bankrot je onaj koji je i klanjao i postio i sadaku djelio ali je ljude vrijeđao, ogovarao, smutnju širio, zavađao i sad na Sudnjem danu sve namaze i sav post i svu sadaku i sva dobra djela potrošio dok je onima koji žrtva jezika njegova bijahu platio“.

Znam, nije vam bilo sa mnom ovih tridest dana lahko. Niste povazdan jeli i pili, tjelesnog užitka ste se radi mene odricali, san vam bijaše isprekidan, znam niste se svih trideset dana mojega boravka u vašim kućama naspavali. Nisam bio tek tako, donio sam darova mnogo. Te darove za vaše odricanje će te dobiti kada vam bude najprotrebnije, zato se sad svih jedanaest mjeseci borite da to ne izgubite, da bez darova ne ostanete. Nemojte bankrotirati, ne dopustite da vam sav trud u ovih trideset dana ramazanskih ode u ništa. Nastavite ustrajavati u dobru i odlučno se suprostavljate grijehu. Na danu konačnoga suda ću saznate, će te saznati jeste li, jesmo li, uspjeli.

Uzvišeni Bože pomozi nas. Amin.

Izet ef. Čamdžić

12.04. 2024.

Komentariši