Čovjek ne upravlja ničim i ne kontroliše ništa

Allah, dž.š., kaže: „Upitaj ih kome pripada Zemlja i sve što je na njoj, znate li? Allahu, reći će. Reci, pa zašto onda sebi ne dođete.“ (Muminun, 84-95) Allah, dž.š., pita, zašto, o čovječe, ne shvatiš svoju ulogu na Zemlji? U prilog bržem i lakšem razumijevanju naše dunjalučke zadaće Ebu Hurejre, r.a., od Poslanika prenosi: „Kada bude proučen ajet sedžde iz Kur'ana šejtan se plačući povuče i kaže: ‘Teško meni, Uzvišeni Bog je čovjeku naredio da učini sedždu, učinio ju je i džennet zaradio. Meni je, naredio da sedždu učinim i odbio sam, pa džehennem zaslužio.'“ Ali budimo oprezni braćo jer sedžda ne podrazumijeva samo fizičku radnju koja se spuštanjem lica na tlo završava. Muhammed, a.s., nam u hadisu objašnjava da tako nije. Ahmed u Musnedu bilježi: „Ashabi su došli Božijem Poslaniku i rekli: ‘Poslaniče ima jedna žena, mnogo klanja nafile, mnogo dobrovoljno posti, ali svađa i uznemirava komšije.’ Poslanik reče: ‘Ona je u Vatri.’ A onda ashabi rekoše: ‘Poslaniče, ima jedna druga u komšiluku nam žena koja ne klanja nafile, ne posti dobrovoljni post, dijeli od onoga čime ju je Allah opskrbio i nikog ne uznemirava.’ Poslanik reče: ‘Ona će u džennet.'“

                Dođimo sebi, razumimo našu misiju na Zemlji i shvatimo da vjerovanje bez promjene ponašanja je nepotpuno, ustvari, ponašanje je vjerovanje. To nam potvrđuje i sljedeći poslanikov hadis: „Lijepo ponašanje topi grijehe kao što voda otapa led, a ružno ponašanje kvari dobra djela kao što sirće kvari med.“ Upitajmo se čija je Zemlja i sve što je na njoj? Allahovo je sve, a mi smo na Zemlju poslani, na njoj stvoreni da izvršavamo zapoviđeno nam, da se u skladu sa objavljenim ponašamo, da naša sedžda bude u ponašanju našem vidljiva.

                Allah, dž.š., kaže: „Upitaj ih ko je Gospodar sedam nebesa i arša veličanstvenog? Allah, reći će. A ti reci, pa zašto se onda ne bojite.“ (Muminun, 86-87) Muhammed, a.s., je, tako nam se prenosi, kada god je bio u prilici da bira između dvije stvari, birao je lakšu ako nije grijeh jer vjera je radost, a ako je grijeh niko nije bio odlučniji od njega da to izbjegne. Nikad, zabilježeno je, on, s.a.w.s., nije tražio nikakvu privilegiju, ponašao se, naredbe Božije izvršavao i zabrana se klonio na jednak način kao i svi drugi, a kada bi bilo prekršeno neko vjere nam pravilo on bi odlučno tražio da se pravda uspostavi. On, s.a.w.s., nikada i nikome nije učinio nepravdu.

                Ko je Gospodar sedam nebesa i arša veličanstvenog? I mi znamo, Allah, pa zašto se onda ne bojimo? A kako bi mi to mogli jednostavno iskazivati svoje strahopoštovanje prema Stvoritelju i svega Vladaru? Muhammed, a.s., nikad nije uradio djelo ispred kojeg nije mogao proučiti bismilu. I ti ako želiš da pri sebi imaš strah od Gospodara i da ti On, strah od odgovornosti bude vodič kroz život, zapamti, ne čini djelo ispred kojeg ne možeš proučiti bismilu, ne čini djelo koje Božijem zadovoljstvu ne vodi.

                Allah, dž.š., kaže: „Upitaj, kome pripada vlast nad svime, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Od Allaha, odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?“ (Muminun, 88-89) Kasim bin Muhamed pripovjeda da mu je došao Muhamed ibn Ka'b na žalost jer mu bijaše umrla žena. Kada mi je došao ispričao mi je: „Bijaše jedan u izraelskom narodu, mudar, učen i vrijedan čovjek koji je imao ženu koju je mnogo volio i koja mu umrije. Teško ga pogodi njezina smrt, od ljudi se izolova i u kuću zatvori. Čude za to njegovo ponašanje jedna žena, dođe mu i reče: ‘Želim da te nešto pitam.’ ‘Pitaj me.’ , reče on. Ona reče: ‘Sluškinja mi je dala ogrlicu, dugo sam je nosila, sad dođe vrijeme da joj vratim. Hoću li joj je vratiti?’, upita ona tog mudrog, učenog i vrijednog čovjeka koji se zbog smrti svoje žene izolovao i u kuću zatvorio. On joj reče: ‘Vratit ćeš joj nakit.’ ‘Ali ja sam to već dugo nosila.’, reče ona. ‘Svejedno, moraš joj to vratiti.’ reče on. ‘Allah ti se smilovao.’ reče mu žena, ‘Allah, dž.š., ti je dao i živio si sa tom svojom ženom, a potom ju je uzeo jer On Uzvišeni na nju polaže više prava od tebe, kako dopuštaš da budeš zaveden.’ Shvatio je mudri, učeni i vrijedni čovjek poruku priče o ogrlici.“

                Draga braćo, kome pripada Zemlja i sve što je na njoj? Allahu. Pa kako ne dođemo sebi? Ko je vlasnik nebesa i arša veličanstvenog? Allah. Pa kako Ga se ne bojimo? Ko ima vlast nad svime? Allah. Pa kako nas onda ova prolaznost uspijeva zavesti, kako nas naša očita nemoć pred Božijom svemoći ne opomene, kako nas naša svijest i spoznaja da koga On zaštiti, zaštićen je, ne dovode do sedžde kako bi tu zaštitu sedždom molili i zaslužili?

                Čovjek je stvorenje, u zabludi je ako misli da upravlja nečim. Vidimo da ovih dana mnoge dijelove naše domovine pohara nevrijeme. Svaki bi čovjek kada bi mogao to spriječio, ali čime čovjek gospodari, čime upravlja??? Čovjek je stvorenje, u zabludi je ako misli da kontroliše nešto, ni tijelo svoje ne možeš kontrolisati. Uzvišeni nam kaže da ako nam mušica nešto uzme mi to od nje ne možemo vratiti, oteti. Zar ne bi svaki čovjek želio bolest izbjeći, ali čime čovjek gospodari, čime upravlja??? Sa ovim pitanjima pođimo kući i neka nas traženje odgovora na njih na sedždu dovede a neka nas sedžda oplemeni da na Sudnjem danu zbog našega lijepog ponašanja budemo Poslaniku najbliži i najdraži.

                Uzvišeni Bože, pomozi nam da odgovore što prije nađemo. Amin.

31.05.2024.

Izet-ef. Čamdžić

Komentariši