Brini se o sebi ovdje da ne bi bio zabrinut tamo

„A kada dođe glas zaglušujući (Es – Sahha), na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od supruge svoje i sinova svojih, Dan taj svaki čovjek će se samo o sebi brinuti, neka lica toga Dana bit će blistava, nasmijana, radosna, a na nekim licima toga Dana bit će prašina, tama će ih prekrivati, to će, zbilja, nevjernici, razvratnici, biti“. /Abese, 33- 42./

„A kada dođe glas zaglušujući“. Ibn Abbas kaže: „Es –Sahha – Zaglušujući glas, je jedno od imena Sudnjeg dana. Neki mufessiri kažu da je to ustvari glas Roga kojim se Dan sudnji najavljuje, a El- Begavi kaže, da je to snažan zvuk i da se riječ Es- Sahha prevodi kao zaglušujuća buka – toliko će se jako čuti da će oni koji je čudnu, gluhi postati.

„Na Dan kada će čovjek od brat svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od supruge svoje i od sinova svojih“. Čovjek će ih vidjeti, ove u ajetu nabrojane, i pobjeći će od njih jer je strahota Sudnjeg dana ogromna i situacija krajnje ozbiljna. Ikrime kaže: „Čovjek će sresti svoju suprugu i reći joj:’ O, ti, ženo moja, kakav sam ti bio muž?’ Ona će mu reći:’ Bio si mi dobar muž i pohvalit će ga koliko god može’. On će joj reći:’ Tražim od tebe danas da mi pokloniš samo jedno dobro djelo kako bih se spasio’. Supruga će mu reći:’ Ti tražiš veoma malo, ali ja ti to ne mogu dati jer se bojim od iste stvari od koje i sam strahuješ’. Čovjek će sresti svoga sina i reći mu:’ O sinčiću moj, kakav sam ti bio otac’? Sin će ga pohvaliti, a otac će mu zatim reći:’ Sine moj, treba mi od tvojih dobrih djela jedno, sitno kao zrno gorušice kako bih se spasio od onoga što i sam vidiš’. Sin će mu reći:’ O oče moj, ti tražiš vrlo malo, ali se bojim iste stvari koje se i ti bojiš, pa ti ne mogu ništa dati“.

„Dan taj, svaki čovjek će se samo o sebi brinuti“. Primijetiti je lahko da Uzvišeni kaže da će se toga Dana svaki čovjek samo o sebi brinuti. Ta spoznaja nas treba podstaknuti da se sad i ovdje, bez odlaganja, brinemo o sebi. Allah dž.š., nas poziva, opominje: „O vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu ćete se vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili“. /Maide,105./.

Ebu Zerr, r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Čudim se čovjeku koji zna da će umrijeti, a za smrt se ne priprema“. Allah dž.š. kaže: „Smrt od koje bježite, zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i vidljivo i nevidljivo vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti“./Džuma,8./

„Čudim se onome koji zna za vatru, za Džehennem, a bezbrižan je“. Obavezni smo da se borimo kako bi se od vatre spasili. Čovjek može iz borbe izostati, i o sebi se ne brinuti ali, neka za svoj neuspjeh ne krivi nikoga i neka posluša ovaj ajet koji o onima koji su iz borbe izostali govori: „Oni koji su izostali iza Allahovog poslanika veselili su se kod svojih kuća, mrsko im je bilo da se bore na Allahovom putu imetcima i životima svojim, i jedni drugima su govorili:’ Ne krećite u boj po vrućini’! Recite:’ Džehennemska vatra je vruća’. Kada bi to samo oni znali“:/Tewba, 81./.

„Čudim se onome koji vidi dunjalučku nestalnost, prevrtljivost, a smiruje se na njemu“. Nakon što nam u suri Kehf, Uzvišeni kazuje o dvojici, jednom koji bijaše zahvalan na dunjalučkim dobrima koje je imao, i drugom nezahvalnom, kojem vremenska nepogoda sve uništi, kaže: „Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu, a Allah sve može“. /Kehf,45./. Svima nam je jasno da dunjalučki ukrasi, dobra dunjalučka prolaze, nestaju a : „ dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ona su ono u šta se čovjek može pouzdati“. /Kehf,46./.

„Čudim se onome ko je siguran u polaganje računa a ne radi dobra djela“. Čuvši ove Poslanikove riječi, saznavši za ova Poslanikova čuđenja, Ebu Zerr reče: „Oporuči mi Poslaniče, šta da radim reci mi, kako da se ponašam, da bi se spasio“? Poslanik reče: „Budi bogobojazan, Kur'an uči i svjestan Allaha, Njegova sveprisustva budi, ne besposličari već za prilikom da dobro djelo učiniš tragaj. Bori se na putu Božijem, siromaha pomozi i uvijek gledaj u stvarima dunjalučkim onoga ko ima manje od tebe, a u činjenju dobra, ugledaj se u onoga koji je od tebe bolji i neka te svijest o tvojim mahanama i propustima odvrati od istraživanja tuđih“.

Brinimo se o sebi, braćo, a na tu brigu nas Poslanik podstiče snažno riječima: „Nema dana koji osvane a da ne kaže:’ Ja sam novi dan, stvorenje Božije novo, povećaj činjenje dobra u meni, neću se vratiti do Sudnjega dana“. Nastojmo ovdje učiniti što više dobrih djela kako bismo na Danu konačnoga suda bili spokojni. Možda baš danas uradimo djelo, koje će nam biti od presudne važnosti i zato ne budimo lijeni i prema sebi neodgovorni.

Uzvišeni Bože, pomozi nas. Amin!

28.06.2024

Izet-ef. Čamdžić

Komentariši