„Ja im nudim Svoju milost, a neovisan Sam od njih“

U Rebiu –l- evvelu smo. Znam, svi znate da je to mjesec mevluda. To je mjesec u kojem je čovječanstvo, ustvari svjetovi, počašćeni milošću Božijom jer Muhammed, a.s., dolazi kao „RAHMETUN LIL ALEMIN – milost svjetovima“. To je mjesec u kojem je, te godine slona, te godine kad je Ebreha odlučio porušiti Kabu, ugledano svjetlo…

Nastavi čitanje →

Gdje da mi dijete nauči biti čovjek?

„Kad Lukman reče sinu svome svajetujući ga:’ O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda’. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalani Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti“. (Lukman…

Nastavi čitanje →

Ne sanjajte blagostanje bez odricanja i žrtve

Protivnike Poslanika predhodnih, Allah, dž. š., je kažnjavao i uništavao. To se dogodilo Nuhovom narodu, Adu, Semudu, Lutovu narodu, faraonu, Hamanu, Karunu i mnogima drugim. Uzvišeni o tome kaže: „I sve smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali,a neke potopili. Allah im…

Nastavi čitanje →

Prati znakove (ajete) da bi na sigurno mjesto stigao

Danas je 10. muharrem, u takvimu i u tradiciji našoj poznat kao dan ašure. Dan ašure se prema predajama vezuje za Nuhovo, a.s., pristajanje s lađom na brdo Džudijj i Musaovo, a.s, izvođenje sinova Israilovih iz ropstva, izvođenje i jednog i drugog naroda, i vjernika s Nuhom i sinova Israilovih na sigurno. Iz svih događaja…

Nastavi čitanje →